Generatiivinen tekoäly hitaasti käyttöön

Suurimmat suomalaisyritykset suhtautuvat generatiivisen tekoälyn hyödyntämiseen kaksijakoista. Lähes kaikki uskovat kyllä GenAI-tekniikoiden muuttavan liiketoimintoja, mutta vain puolet kertoo Solitan IRO Researchillä teettämässä selvityksessä valmistautuvansa tekoälyn hyödyntämiseen.

IRO Researchin Solitalle toteuttaman Generatiivinen tekoäly suomalaisyrityksissä -tutkimuksen mukaan suomalainen yritysjohto on vasta odottavalla kannalla. Uutta tekniikkaa on ehtinyt hyödyntämään vasta 17 prosenttia suuryrityksistä liiketoiminnoissaan.

Tulokset käyvät ilmi teknologia-, data ja designyhtiö Solitan IRO Researchilla teettämästä Tekoäly suomalaisyrityksissä -tutkimuksesta. Kohderyhmänä tutkimuksessa olivat Suomen top500-yritysten ylin liiketoiminta-, kehitys- ja it-johto. Tiedot kerättiin 21.6.–3.8.2023 välisenä aikana.

Tekoälyn muutosvoimaan uskovat selvityksen mukaan eniten suomalaisten suuryritysten ylin it-johto, joista 51 prosenttia kertoo valmistautuvansa generatiivisen tekoälyn jonkinlaiseen hyödyntämiseen. Silti kolmannes vastaajista, eli 32 prosenttia, ei hyödynnä eikä käynnissä ole generatiiviseen tekoälyyn liittyviä hankkeita.

Silti vain kaksi prosenttia vastaajista ei usko lainkaan generatiivisen tekoälyn muuttavan liiketoimintaansa, mutta 17 prosenttia uskoo generatiivisen tekoälyn vaikuttavan yrityksen tuottavuuteen vähintään melko merkittävästi.

Selvityksessä yritykset, joilla on jo kokemusta generatiivisen tekoälyn hyödyntämisestä, uskovat vahvasti sen positiivisiin vaikutuksiin: 75 prosenttia jo kokemusta omaavista yrityksistä uskoo sen muuttavan omaa liiketoimintaa ja 45 prosenttia uskoo sen vaikuttavan myönteisesti myös yhtiön tuottavuuteen.

Generatiivista tekoälyä kokeilleissa ja positiivisiin vaikutuksiin uskovissa yrityksissä korostuu tutkimuksen mukaan muutama keskeinen asia.  ”Kokeilijayhtiöt ovat pääasiassa panostaneet henkilöstönsä kouluttamiseen generatiiviseen tekoälyyn liittyen sekä tuoneet valitut generatiivisen tekoälyn työkalut henkilöstön saataville’’. sanoo Solitan tekoälyliiketoimintaa johtava Mikael Ruohonen sanoo.

Lisäksi nämä yritykset ovat panostaneet hänen mukaansa generatiivisen tekoälyn käyttöönottoa tukevaan syväosaamiseen joko kumppaneidensa tai omien tekoälytiimiensä kautta.

Selvityksen mukaan vasta harva yritys on panostanut tekniikan kautta edelläkävijyyteen ja nopeaan liikkeellelähtöön. Siihen pitäisi saada muutos arvioi Solitan generatiivisen tekoälyn soveltamisesta ja kehittämisestä vastaava Lasse Girs. ’’Suomalaisyhtiöiden on herättävä kokeilujen tärkeyteen sekä omaa toimialaa ja liiketoimintaa koskevien riskien syvälliseen ymmärtämiseen”.

Eniten ylin johto näkee generatiivisen tekoälyn tuovan hyötyjä ja mahdollisuuksia viestintään ja sisällöntuotantoon (74 %), asiakaspalvelun paranemiseen, (64 %) sekä tuotannon ja markkinoinnin tehostamiseen (62 %). Johtajista 60 prosenttia arvioi generatiivisen tekoälyn tehostavan myyntiä ja markkinointia omassa yrityksessä.

Sen sijaan suomalaisyritykset tunnistavat selvityksen mukaan huonosti generatiivisen tekoälyn tuomat riskit ja eettiset ongelmat, sekä toisaalta sen mahdollistaman laajemman potentiaalin. Lisäksi tietoturva- ja tietosuojariskit (76 %) sekä osaamisen ja resurssien puute ja väärinkäytökset (73 %) nähdään generatiivisen tekoälyn suurimmiksi riskeiksi suomalaisyrityksissä. Sen sijaan vain joka kymmenes vastaajista uskoo tekoälyn lisäävän syrjintää tai lisäävän kustannuksia.

Lisää: Tekoäly suomalaisyrityksissä -raportti 2023, Solita/IRO Research (LINKKI, vaatii kirjautumisen)

Kuvituskuva: Shutterstock