Teknologiaviennin näkymät synkkenivät kaikilla toimialoilla

Suomalaisen teknologiateollisuuden uusien tilausten ja tarjouspyyntöjen määrä on pudonnut viime kuukausina rajusti, kertoo Teknologiateollisuuden uusin talousselvitys.  Erityisesti kone- ja metallituotteissa pudotus on ollut rajua – mutta iskuja saa myös elektroniikka- ja muu sähkötekninen teollisuus sekä konsultointi kaikissa muodoissaan.

Uusien tilausten arvo oli heinä−syyskuussa peräti 24 prosenttia pienempi kuin edellisellä neljänneksellä ja 30 prosenttia pienempi kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Koko tilauskannan arvo oli syyskuun lopussa neljä prosenttia pienempi kuin kesäkuun lopussa ja 13 prosenttia pienempi kuin vuoden 2022 syyskuussa.

Suurimmalla toimialalla eli kone- ja metallituoteteollisuudessa uusien tilausten arvo oli heinä–syyskuussa pysäyttävät 39 prosenttia pienempi kuin edellisellä neljänneksellä. Edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna saatujen uusien tilausten arvo laski 40 prosenttia.

Heikko tilauskertymä ennakoi myös Teknologiateollisuuden tilauskantojen supistumista talven aikana. Tämä tulee näkymään talvikuukausien aikana jatkuvasti heikentyvänä tuotantona. Ellei tilanne kysynnän suhteen ala piristymään alkuvuoden aikana, tulee myös työllisyydessä näkymään selkeää heikkenemistä.

Koko teknologiateollisuuden tarjouspyyntökyselyn saldoluku heikkeni ja oli -31. Lokakuun aikana kerätty tieto viestii hyvin selkeästi siitä, että kysyntätilanne markkinoilla on heikentynyt olennaisesti kolmannen vuosineljänneksen aikana. Näin voimakas kysynnän heikkeneminen tulee vaikuttamaan hyvin todennäköisesti vuoden viimeisen neljänneksen tilauskertymään negatiivisesti.

Osa suomalaisista teknologiayrityksistä on jo erittäin suurissa vaikeuksissa, kun taas osalla menee vielä hyvin. Siksi Teknologiateollisuus ry:n pääekonomisti Petteri Rautaportaan mukaan taloudella on yhä kaikki edellytykset lähteä uuteen kasvuun, kun inflaatio taittuu ja korkonäkymät vakiintuvat ja kääntyvät jossakin vaiheessa laskeviksi.

Lisäksi heikentyneet suhdanteen eivät muuta alan osaaja- ja TKI-tarpeita. Siksi ei ole ihme, että alan henkilöstömäärä pysyi ennallaan kesäkuun loppuun nähden. Kaikkiaan henkilöstöä oli suomalaisessa teknologiateollisuudessa syyskuun lopussa 335 000. Heistä lomautusjärjestelyiden piirissä oli syyskuun lopussa noin 9 500, kun heinäkuun luku oli 6 000.

Vaikka lomautettujen määrä on kasvanut selvästi, on se Teknologiateollisuuden edustajien mukaan edelleen olosuhteisiin nähden alhaisella tasolla.  Ja uusia rekrytointeja tehdään edelleen, esimerkiksi  heinä–syyskuun aikana  8 700 vaikka joissakin on myös vähennetty väkeä.

Kasvussa olevissa yrityksissä työvoiman kysyntä voi edelleen olla korkealla tasolla. Uutta osaamista tarvitaan lisäksi muun muassa vihreään siirtymään sekä puhtaaseen energiaan liittyvässä tutkimuksessa, kehityksessä ja innovoinnissa (TKI). Suomen vihreän siirtymän investointiaikeet ovat nousseet yli 200 miljardiin euroon.

Myös elektroniikka ja muu sähkötekninen alue heikkenee

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden eli käytännössä  Nokian tietoliikennelaitteet, ABB:n sähkökoneet ja useiden muiden esimerkiksi terveysteknologiayritysten liikevaihto oli tammi–heinäkuussa vielä samalla tasolla kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan, mutta uusien tilausten ja tilauskannan arvot laskivat heinä–syyskuussa edelliseen neljännekseen verrattuna.

Uuden tilauskantatiedustelun mukaan suomalaiset elektroniikka- ja sähkötekniikan yritykset saivat uusia tilauksia heinä–syyskuussa euroina kahdeksan prosenttia vähemmän kuin huhti–kesäkuussa ja 24 prosenttia vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2022.

 

Syyskuun lopussa alan tilauskannan arvo oli viisi prosenttia prosenttia pienempi kuin kesäkuun lopussa ja 21 prosenttia pienempi kuin vuoden 2022 syyskuussa.

Teknologiateollisuuden selvityksen mukaan elektroniikka- ja sähköteknisen teollisuuden kolmannen vuosineljänneksen tilauskehityksen perusteella liikevaihdon arvioidaan edelleen laskevan seuraavan puolen vuoden aikana. Silti yritysten henkilöstömäärä oli syyskuun lopussa vain 0,6 prosenttia pienempi kuin kesäkuun lopussa. Henkilöstöä oli syyskuussa lopussa edelleen noin 41 300.

Myös muut hitec-alueet kuten konsultointi- ja ICT- ovat saaneet vähemmän uusia tilauksia kuin aiemmin. Selvityksessä mukana olleet alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia heinä–syyskuussa 19 prosenttia vähemmän kuin huhti–kesäkuussa ja 21 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2022 vastaavalla ajanjaksolla.

Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat tietotekniikka-alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia heinä–syyskuussa euroina 21 prosenttia vähemmän kuin huhti–kesäkuussa ja kaksi prosenttia vähemmän kuin vuoden 2022 vastaavalla ajanjaksolla. Luvuissa ei ole mukana peliteollisuuden eikä datakeskusyrityksiä.

Lisää: Teknologiateollisuuden suhdannekatsaus  (LINKKI, pdf)

Kuvituskuva: Shutterstock

Päivitetty