Tekoälystä olisi hyötyä kaikille – myös yrityksille

Hieman alle puolet suomalaisista yrityksistä hyödyntää uuden Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n kyselyyn mukanaan tekoälyä. Valtaosa näkee myös tekoälyn ja koneoppimisen kasvuvoimana liiketoiminnalle, mutta osaaminen voi edelleen hidastaa käyttöönottoa ainakin uusimpien ratkaisujen osalta.

Elinkeinoelämän kyselyyn vastanneista jäsenyrityksistä 45 prosenttia hyödyntää toiminnassaan tekoälyä. Mitä suurempi yritys, sen vahvemmaksi tekoälyn ja digitalisaation merkitys liiketoiminnan kehittämisessä muodostuu. Tiedot käyvät ilmi EK:n yrityskyselystä, johon vastasi yli 450 yritystä.

Yleisimmät tekoälyn käyttökohteet ovat tiedon analysointi (40 % vastanneista), asiakaspalvelutyön parantaminen (39 %) sekä myynnin ja markkinoinnin kehittäminen (36 %). Vastanneista 42 prosenttia suunnittelee investointeja tekoälyratkaisuihin

ChatGPT:tä tai vastaavia tekoälysovelluksia hyödyntäviä yrityksiä oli noin 40 prosenttia vastanneista. Tämän lisäksi hieman alle puolet vastanneista selvittää parhaillaan tekoälyn mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseksi.

”Tekoälyn hyödyntäminen ja uusien mahdollisuuksien hahmottaminen liiketoiminnassa on lyönyt läpi kaikissa yrityskokoluokissa. Nyt olisi huolehdittava siitä, että yrityksissä riittää näkemystä ja rohkeutta tekoälyn kokeiluun ja käyttöön”, toteaa EK:n johtava asiantuntija Mika Tuuliainen.

Digitaidot ja -osaaminen ovat tällä hetkellä selvityksen mukaan riittävällä tasolla, mutta yritysten tarve lisäosaamiselle kasvaa silti lähivuosina. Osaamistarpeet kohdistuvat niin tekoälyn mahdollisuuksien ymmärtämiseen kuin datan laaja-alaiseen hyödyntämiseen liiketoiminnan kehittämisessä.

Lähes 80 prosenttia vastaajista näkeekin tekoälyn potentiaalin prosessien optimoinnissa, kustannussäästöissä ja laadun parantamisessa. Tekoälyn tuoman kilpailuedun merkitys kasvaa yrityskoon mukaan. Mitä suurempi yritys, sitä voimakkaammin tekoälypohjaisten ratkaisujen mahdollistama kilpailuetu korostuu. Tuotekehitykseen tekoälyä hyödyntää noin joka kymmenes yritys.

”Tärkeimmät tavat kehittää digi- ja teknologiaosaamista ovat työssä oppiminen, nykyisten työntekijöiden kouluttaminen, kokeilut ja testaaminen sekä yhteistyö toisten yritysten kanssa. Vastanneista ainoastaan noin viidennes koki tutkimus- ja oppilaitosyhteistyön mielekkäimmäksi osaamisen kehittämisen tavaksi. Oppilaitosten ja pk-yritysten välisen yhteistyön tiivistäminen onkin tulevaisuudessa yhä merkittävämmässä roolissa työssä tarvittavien taitojen uudistamisessa”, sanoo Tuuliainen.

Lisää Elinkeinoelämä EK:n data- ja digiosaaminen yrityskysely 2023 (LINKKI, pdf)

Kuvituskuva: Huawei AI