Dronen ostajan kannattaa olla nyt tarkkana

Pienten kuvauskoptereiden lennättämiseen on tulossa muutoksia vuoden 2024 alussa, kun alan uusien sääntöjen siirtymäkausi päättyy. Muutokset koskevat Traficomin mukaan lähes kaikkia dronen omistajia, joten ainakin uusia droneja ostavien kannattaa olla nyt kaupassa tarkkana.

Droneja lennätetään jo nyt useissa eri kategorioissa. Yleisimmin lennätetään avoimessa kategoriassa, joka on nimensä mukaisesti avoin kaikille, eikä edellytä esimerkiksi maksullista toimintalupaa. Avoin kategoria jakaantuu kolmeen eri alakategoriaan A1, A2 ja A3. Jokaisessa alakategoriassa on omat sääntönsä ja rajoituksensa lennättämiseen.

Vuoden 2024 alusta uusien, markkinoille saatettavien dronejen tulee olla varustettu C-luokituksesta kertovalla merkinnällä, jotta niitä voidaan käyttää avoimessa kategoriassa. Asetus mahdollistaa kuitenkin jo käytössä olevan tai markkinoille saatetun dronen käytön jatkossakin.

”Jo käytössä olevaa dronea voi siis edelleen lennättää, mutta tietyissä tapauksissa kannattaa huomioida sallitun toimintaympäristön muutos, eli ilman C-merkintää olevaa, 250 g ja enemmän painavaa dronea voi lennättää jatkossa vain A3-alakategoriassa. Tämä tarkoittaa mm. lennättämistä vähintään 150 metriä asuin-, liike-, teollisuus- tai virkistysalueilta ja verkkoteoriakokeen suorittamista”, kertoo ylitarkastaja Mikko Liukkonen.

Myös kaupan hyllyllä oleva, myyntiin asetettu tuote on jo saatettu markkinoille. Markkinoille saattaminen tarkoittaakin tuotteen asettamista saataville markkinoilla ensimmäistä kertaa.

”Kuluttajan voi olla vaikea varmistua, milloin varsinainen markkinoille saattaminen tapahtuu. Esimerkiksi 2024 valmistettu drone ei voi olla saatettu markkinoille vuoden 2023 aikana. Vastuu asiassa on kuitenkin myyjällä, eli kuluttajalle tulee käydä selväksi dronen käyttömahdollisuudet”, tarkentaa Liukkonen.

Operaattoriksi rekisteröitymiseen ei tule muutoksia vuoden vaihteessa. Käyttäjän tulee rekisteröityä operaattoriksi, jos drone painaa 250 g tai enemmän tai se on varustettu kameralle tai muulla henkilötietojen tallennukseen kykenevällä anturilla jollei kyseessä ole leludrone.

Dronejen C-luokitukset

  • C0- ja C1-luokitukset ovat tarkoitettu avoimessa A1-alakategoriassa lennättämiseen.
  • C2-luokitus on tarkoitettu avoimessa A2-alakategoriassa lennättämiseen.
  • C2-, C3- ja C4-luokitukset ovat tarkoitettu avoimessa A3-alakategoriassa lennättämiseen.
  • C5- ja C6-luokitukset ovat tarkoitettu toimintaluvalliseen ja maksulliseen

C1-luokitus mahdollistaa jo 900 g painoisen dronen käyttämisen A1-alakategoriassa, edellytyksenä on operaattoriksi rekisteröitymisen lisäksi ohjaajalle pakollinen A1/A3-pätevyys, jonka voi suorittaa verkkoteoriakokeena. Yli 25 000 suomalaista onkin jo tähän mennessä suorittanut kokeen.

Lisää: Traficomin droneinfo.fi (LINKKI).

Kuvituskuva: Ericsson hyödyntää ammattitason droneja  esimerkiksi kännykkäverkkojen mittauksiin. Kuva Ericsson/Elisa.