Suomen tärkeimmät sirutilat kokonaan VTT:n omistukseen

Espoossa sijaitseva mikro- ja nanoteknologian keskus Micronova siirtyy valtiolta tutkimuskeskus VTT:n suoraan omistukseen. Samalla turvataan tärkeän tutkimustyön jatkumisen ja tarjotaan entistä laajemmat mahdollisuudet kehittää koko Otaniemen aluetta edelleen yhteistyökumppaneiden kanssa.

Valtio on todennut Micronovassa tehtävän tutkimuksen Suomelle strategisesti merkittäväksi ja haluaa turvata sen jatkumisen myös tulevaisuudessa. Tämä on johtanut päätökseen luovuttaa kiinteistön omistus ja hallinta VTT:lle. Kiinteistöä on tähän asti hallinnoinut valtion puolesta Senaatti-kiinteistöt.

”Micronovassa tehtävä työ on ensiarvoisen tärkeää Suomen puolijohde- ja kvanttialojen kasvulle. Kiinteistön omistajuus avaa meille hienoja mahdollisuuksia kehittää Otaniemen aluetta ja tukea toimialojen menestystä myös tulevaisuudessa.”, kertoo Erja Turunen, VTT:n Digitaalisten teknologioiden liiketoiminta-alueen johtaja.

Käytännössä tämä heijastuu Turusen mukaan positiivisesti esimerkiksi käynnissä olevan Kvanttinova-hankkeeseen ja sen edistämiseen. Silti omistajuuden vaihdos ei aiheuta isompia muutoksia keskuksen toimintaan tai tutkimustiloihin. Tiloissa toimii VTT:n lisäksi useita kvantti- ja puolijohdealan yrityksiä ja niiden toiminta jatkuu ennallaan.

Kuvituskuva: Micronova