Konsulttiyritys uskoo generatiivisen tekoälyn voimaan

Uudenlaisella generatiivisella tekoälyllä voi olla valtava taloudellinen potentiaali Suomen talouteen uskoo konsulttiyritys McKinsey Suomen taloutta ennustavassa katsauksessaan.  Generatiivinen tekoäly voisi  tuoda katsauksen mukaan 13 miljardia euroa lisää Suomen bruttokansantuotteeseen.

ChatGPT:n kaltaiset työkalut ovat nostaneet valokeilaan generatiiviseen tekoälyn eli sen uusimman muodon, joka mahdollistaa monimutkaisten tehtävien automatisoinnin.  Niiden n avulla voitaisiin tuoda konsulttiyritys McKinseyn mukaan globaalisti jopa 4,4 biljoonaa dollarin kasvu maailmanlaajuiseen talouteen ja Suomeen vuoteen 2045 mennessä.

”Näemme jo nyt, kuinka yritykset ympäri maailmaa ottavat käyttöön generatiivista tekoälyä kilpailuedun saavuttamiseksi, ja Suomi voi olla edelläkävijä tässä kehityksessä”, sanoo McKinseyn Tuomas Kahri, joka on yrityksen Helsingin toimiston osakas ja yksi katsauksen tekijöistä.

McKinseyn Suomi-osuudessa kuvataan generatiivisen tekoälyn potentiaalia automatisoida monia työtehtäviä, jotka ovat yleisiä Suomessa monien tietotyöläisten keskuudessa. Näihin tehtäviin kuuluvat muun muassa päätöksenteko, yhteistyö, luova työ, suunnittelu ja johtaminen.

Merkittävää tuottavuuden kasvua McKinseyn raportin mukaan voidaan odottaa Suomessa viidessä suurimmassa ammattiryhmässä, jotka ovat kaupallinen- ja oikeusala, luonnontieteiden ja teknologian ala (STEM), asiakaspalvelu ja myynti, hoivatyö ja hyvinvointi sekä rakennusala.

Generatiivisen tekoälyn arvioidaan katsauksen mukaan tuovan hyötyä erityisesti korkean teknologian tuotantoon, ja vähittäiskauppaan ja jälleenmyyntiin sekä kehittyneeseen tuotantoon. Sen uskotaan pääasiallisesti vaikuttavan merkittävimmin toimialojen välisiin liiketoimintafunktioihin, ei niinkään yksittäisiin sektoreihin.

”Generatiivinen tekoäly voi edistää yhteiskunnan automatisointia, mikä tapahtuu arviomme mukaan kymmenen vuotta odotettua aiemmin. Teknologia tarjoaa valtavia mahdollisuuksia yrityksille ja voi muodostua keskeiseksi työkaluksi useiden yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemisessa, kuten väestön ikääntymisessä ja siirtymisessä kohti kestävämpää yhteiskuntaa”, McKinseryn Kahri sanoo.

Taustaa: Generatiivisen tekoälyn taloudellinen potentiaali Suomelle -katsaus perustuu McKinsey Global Instituten (MGI) kesäkuussa 2023 julkaisemaan raporttiin: ”The economic potential of generative AI: The next productivity frontier”.

Lisää:  McKinsey 2023 -raportti (LINKKI).

Kuvituskuva: Shutterstock