Vaasan akkuteollisuus laskee jo hyötyjä

Vaasaan suunniteltujen akkuteollisuuden investointien vaikutukset ulottuisivat uuden raportin mukaan laajemminkin Suomeen. Kaupungin tuottaman selvityksen mukaan GigaVaasan akkuteollisuus säteilisi hyvää myös alueen ulkopuolelle. Selvityksessä arvioidaan akkuinvestointien välittömiä ja välillisiä vaikutuksia useamman skenaarion kautta alueen työllisyyteen, toiminnan tuotokseen, arvonlisäykseen ja verotuloihin.

Vaasan akkuteollisuuden tulevaisuudesta katsastetaan investointi- ja tuotantovaiheita sekä muodostettiin niistä kaksi eri skenaariota, Työn toteutti aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI Publicin Valtteri Laasonen ja Rasmus Aro yhteistyössä Kaupunkitutkimus TA:n Seppo Laakson kanssa.

Suorana vaikutuksena akkuteollisuudesta on syntymässä Vaasan seudulle selvityksen mukaan huomattava määrä uusia työpaikkoja. Mittavilla investoinneilla on merkittäviä vaikutuksia seudun ja sen kuntien talouteen. Välilliset vaikutukset ulottuvat laajemmin koko maahan ja kansalliseen kasvuun.

Mallinnuksen mukaan tuotantovaiheen vaikutukset toisivat skenaariosta riippuen joko 1,3 tai 2,7 miljardin euron arvonlisäyksen, josta 0,8 tai 1,7 miljardia euroa kohdistuisi Vaasan seudulle.

Akkuteollisuuteen voisi syntyä  5 200 tai 10 400 uutta työpaikkaa, joista 2 400 tai 4 900 Vaasan seudulle.  Tuotoksena tulisi 3,7 tai 7,8 miljardia euroa, josta 2,6 tai 5,4 miljardia Vaasan seudulla 111 tai 224 miljoonaa euroa palkoista menisi kulutukseen.

Lisäksi rakentamisaikainen työvoiman kasvu olisi voimakasta – skenaariosta riippuen voisi etenkin rakentamiseen tulla yli 4 000 tai yli 8 000 työpaikkaa. Myös suunnittelun ja välillisesti teollisuuden alalla vaikutus olisi suuri selvityksen mukaan.

Siirryttäessä tuotantovaiheeseen ja toiminnan ollessa huipussa kokonaisvaikutus voisi olla yli 5 000 tai yli 10 000 työpaikkaa etenkin teollisuuden alalle.  Ja lisää työpaikkoja syntyisi selvityksen mukaan myös  logistiikkaan, varastointiin ja erilaisten raaka-aineiden jalostamiseen.

Selvityksessä tarkasteltiin akkualueen investointi- ja tuotantovaiheita sekä muodostettiin kaksi eri skenaariota. Skenaario 1:n investoinnit ja skenaario 2:n investoinnit. Selvityksen ulkopuolelle jäi noin puolet kennotehtaan alueesta.

Myös tuotannon aikaiset vaikutukset skenaarioissa kokonaistuotokseen ja arvonlisäykseen olisivat hyvin merkittävät. Skenaariosta perusteella voidaan odottaa vuositasolla esimerkiksi 2,5 tai 3,7 miljardista eurosta kokonaistuotosta ja 0,8 tai 1,3 miljardista eurosta arvonlisäystä. Selvityksen mukaan akkuteollisuuden suurin osa (76 %) välillisistä vaikutuksista arvoketjussa syntyisi kuitenkin muualla Suomessa. Samoin kulutuksen kerrannaisvaikutuksista 2/3 syntyisi muualla Suomessa.

Toiminnan verotulovaikutukset ovat myös huomattavia ja vuosittain maksettavat tonttivuokrat ja kiinteistöverot tuovat merkittäviä tuloja kunnille. Valtion näkökulmasta arvonlisävero- sekä yhteisöverotulot ovat erittäin merkittäviä valitusta toteutusmalleista riippuen.

Vaasan akkuteollisuuden tuore vaikuttavuusmalli todentaa selvityksen mukaan akkuarvoketjun rakentamisen kannattavuuden. Selvitys kertoo myös GigaVaasa-tiimiä johtavan Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyryn mukaan, että toimiala voi olla kannattava jasyytä olettaa, että yhteiskunta on laajasti mukana rakentamassa akkuarvoketjua.

Ja Häyryn mukaan akkuala vie positiiviselle kasvu-uralle, eikä ainoastaan paikallisesti vaan kyseessä on myös kansallinen ja kansainvälinen asia, jolle myös EU laittaa painoarvoa. Se  on tärkeä hänen mukaansa myös asiakkaiden eli alueelle investointia harkitsevien ja suunnittelevien näkökulmasta.

Lisää: GigaVaasan vaikuttavauusarvio 2024 (LINKKI,pptx) ja aiemmat alueen akkusuunnitelmia käsitelleet uutiset (LINKKI).