Suomi mukaan Naton keksintösopimuksiin

Suomi on hyväksynyt Naton kanssa uudet tekniset sopimukset, jonka avulla luodaan edellytykset salassa pidettävien puolustuskeksintöjen patentoimiseen Naton eri jäsenvaltioissa. 

Naton kanssa tehdyllä kahdella teknisten tietojen sopimuksella pyritään helpottamaan monenvälistä tiedonvaihtoa sekä turvaamaan teknisten tietojen omistajien oikeuksia, kun tietoja välitetään puolustustarkoituksiin eri Naton jäsenvaltioiden ja organisaatioiden kesken.

Tasavallan presidentti tänään vahvisti myös lait, joilla kyseiset sopimukset saatetaan voimaan ja samalla osaksi Suomen lainsäädäntöä. Ne saatetaan voimaan valtioneuvoston asetuksella sen jälkeen, kun Suomi on tallettanut sopimuksia koskevat liittymiskirjat.

Sopimus on entistä tärkeämpi, sillä Suomeen on perusteilla kaksi Naton teknologian Diana-testikeskusta sekä yrityskiihdyttämö. Niissä ovat puolustusministeriön lisäksi teknologian tutkimuskeskus VTT, Aalto sekä Helsingin ja Oulun yliopistot.

Naton DIANA:n (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic) tarkoituksena on tunnistaa puolustussektorin tulevia haasteita ja etsiä niihin teknologisesti innovatiivisia ratkaisuja yhdessä yritysten kanssa. DIANA keskittyy toiminnassaan uusiin teknologioihin kuten tekoälyyn, autonomiaan ja kvanttiteknologioihin, jotka ovat luonteeltaan kaksikäyttöisiä eli niitä on mahdollista hyödyntää kaupallisesti sekä siviili- että puolustussektorilla.

Lisää: Natoa käsitteleviä uutisia Uusiteknologia.fi:ssä (LINKKI)