Canatusta julkisesti listattu yhtiö pörssiin

Sijoitusyhtiö Lifeline SPAC I tuo nanoputkitekniikkaa kehittävän Canatun pian Helsingin pörssiin.  Yrityksen osakkeenomistajat ovat tehneet jo osakevaihtosopimuksen, jolla Lifeline SPAC I hankkii Canatun osakkeet, optio-oikeudet ja muut oikeudet. 

Canatun yhdistyminen edellyttää vielä virallista hyväksyntää Lifeline SPAC I:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, jonka jälkeen yhtiön jatkaa Canatu-nimellä ja pääkonttori säilyy Vantaalla yrityksen puhdastilojen ja kehitystoimintojen yhteydessä. Virallisen yhdistymisen jälkeen yhtiö hakee osakkeidensa listaamista Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle kuluvan vuoden syyskuussa.

”Olemme saaneet merkittäviä läpimurtoja erityisesti puolijohdeteollisuuden EUV-teknologiassa’’. kertoo Canatun toimitusjohtaja Juha Kokkonen.

Canatu on alkuaan Aalto-yliopiston nanoalan materiaalitutkimuksen kautta syntynyt yhtiö, jonka toiminta käsittää CNT-membraanit esimerkiksi puolijohdeteollisuudessa ultraviolettilitografiaa (Extreme Ultraviolet Lithography) eli EUV-litografiaa varten sekä kalvolämmittimet autoteollisuudessa ADAS-järjestelmiä varten.

Lisäksi Canatu kehittää bioantureita diagnostiikkaan. Yritys on  viime vuodet kasvanut nopeasti ja yhdistetty vuotuinen kasvuvauhti oli 107.5 prosenttia aikavälillä 2020–2023. Canatu ennakoi kasvun jatkuvan edelleen 2024 ja tilikauden liikevaihdon olevan 20 miljoonan ja 25 miljoonan euron välillä.

Uusien toimintojen  kautta  uuden Canatun tavoitteena on yli 100 miljoonan euron liikevaihto ja yli 30 prosentin liikevoittomarginaali (oikaistuna liikearvon poistoilla) vuonna 2027. Sitä tukee nyt Lifeline SPAC I, joka on yrityskauppoja varten perustettu erikoisyritys, joka keräsi sadan  miljoonan euron bruttovarat listautumisannissaan lokakuussa 2021.

Canatun toimitusjohtaja Juha Kokkosen mukaan yhdistyminen ja yhteistyö Lifeline SPAC I:n kanssa auttaa kiihdyttämään Canatun strategian mukaista kasvua,  mikä mahdollistaa yrityksen edistymisen sen kaikilla painopistealoilla – puolijohteissa, autoteollisuudessa ja diagnostiikassa – jotka ovat kaikki suuressa muutoksessa, sekä laajenemisen hiilinanoputkiteknologiansa kanssa kokonaan uusille aloille tulevaisuudessa.

Lisää: Aiemmat Canatua käsitelleet uutiset (LINKKI).

Kuvat: Canatu

Päivitetty