Keraamisella vaahdolla liikkeestä energiaa

Yhdysvaltalaisen Penn Staten yliopiston tutkijat ovat kehittäneen pietsosähköisen keraaminen vaadon, joka tarjoaa kymmenkertaisesti kasvun kykyyn kerätä energiaa tavanomaisiin pietsosekoitteisiin verrattuna. Aiemmat keinot ovat olleetkin varsin tehottomia.

Sähköä tuottavia lankoja IoT-antureihin

Kansainvälinen tutkimusryhmä Texasin ja Etelä-Korealaisesta Hanyangin yliopistosta ovat kehittäneet high-tech-lankoja, jotka tuottavat sähköä, kun niitä venytetään tai kierretään. Superkondendaattorina niitä voitaisiin käyttää esimerkiksi IoT-antureiden teholähteeksi.