5G-privaattiverkko ja reunaäly tuovat turvaa kaivoskäytäville

Maanalaiset kaivokset ovat haastavia ympäristöjä autonomisten koneiden turvalliselle käytölle, mutta seuraavan sukupolven digitaaliset ratkaisut voivat muuttaa tämän. VTT:n koordinoima T&K-hanke osoittaa jo teollisen 5G:n ja reunaälyn potentiaalin alalle ja tuo esille myös uusia ratkaisuja turvalliseen kaivostoimintaan.