Toiminnallisia ohutkalvoja jopa huoneenlämmössä

Atomikerroskasvatus on tällä vuosituhannella saavuttanut vakiintuneen aseman ohutkalvojen valmistusmenetelmänä. Nyt uudet materiaalit tuovat menetelmälle uusia mahdollisuuksia ja haasteita. Ratkaisuissa hyödynnetään perinteisten piikiekkojen sijaan orgaanisia materiaaleja kuten polymeerejä.