Akuissa ei välttämättä tarvita erikoismateriaaleja

Akkujen käytön suosio lisääntyy koko ajan, mikä on aiheuttamassa nykytekniikan akkutuotannolle uhkan perusmateriaalien niukkenevasta tarjonnasta. Siksi akkujen kehittäjien katseet ovat suuntautunut uusiin tekniikoihin, jotka voisivat hyödyntää laajasti saatavilla olevia materiaaleja. Yksi ehdokas on orgaaninen protoniakku.