EU:n yhtenäispatentti voimaan kesän alusta – vaikutuksia myös Suomeen

Uusi yhtenäispatentti (Unitary Patent, UP) tulee voimaan kesäkuun alusta kaikissa 17 EU-maissa. Uusi patenttiluokitus tarjoaa vaihtoehdon perinteisen Eurooppa-patentin rinnalla. Lisäksi hakija voi halutessaan saattaa patentin kerralla voimaan kaikissa yhtenäispatenttijärjestelmässä mukana olevissa maissa.