Espoolaisyritys hakee kasvua teollisesta internetistä

Espoolainen Espotel on käynnistänyt uuden liiketoimintayksikön, joka keskittyy teolliseen internettiin. Syyskuussa aloittaneen uuden Internet of Things (IoT) -yksikön vetäjä on yrityksen teknologiajohtaja Jaakko Ala-Paavola. Yritys tavoittelee uusien asiakkaiden lisäksi uusia markkinoita.

Espotel kertoo pystyvänsä toteuttamaan teollisen internetin kaikki vaiheet aina antureista pilveen. ”Aito IoT-osaaminen punnitaan siinä, kuka pystyy pelkän pilveen kytkennän ohella kehittämään ja toimittamaan tarvittavat fyysiset laitteet’’, teknologiajohtaja Jaakko Ala-Paavola korostaa.

”Teollinen internet ei näy vain koneenrakentamisessa ja sähkötekniikassa, kuten vielä usein kuulee puhuttavan. IoT-osaaminen vaatii Ala-Paavolan mukaan myös laaja-alaisuutta. Espotelissä lähdetään tyypillisesti liikkeelle pilottikokeilusta. Sen tulosten perusteella arvioidaan, mikä arvo lopputuotoksella voisi olla asiakkaan liiketoiminnalle. Olennaista on erilainen tapa ajatella ja hyödyntää käytettävissä olevia ratkaisuja.

’’Siinä missä perinteisessä tuotekehityksessä keskitytään jo tunnistetun tuotteen toteuttamiseen, haetaan IoT-ratkaisuissa usein uusia tuote- ja liiketoimintamalleja’’, arvioi Ala-Paavola. Hän tuntee laajalti teollisen internetin mahdollisuudet, sillä hän toimii myös Tekesin Teollisen Internetin ohjelman strategisen ohjausryhmän jäsenenä.

Hänen mukaansa osaamista tulee IoT-sovelluksissa olla analytiikan tuottamisessa sekä mitattavan liiketoimintahyödyn osoittamisessa. Espotelin näkemyksen mukaan teollisen internetin kentässä itse teknologia ei ole silti yksin keskiössä. ”Olennaista on erilainen tapa ajatella ja hyödyntää käytettävissä olevia ratkaisuja”, Ala-Paavola sanoo.

Siinä missä perinteisessä tuotekehityksessä keskitytään jo tunnistetun tuotteen toteuttamiseen, haetaan Espotelin IoT-ratkaisuissa uusia tuote- ja liiketoimintamalleja. ”Yksikön tavoitteena on innovoida ja toteuttaa asiakkaille uusia digitaalisen liiketoiminnan malleja ja ratkaisuja. Työskentelytapaamme leimaa ketteryys sekä start-up -henkisyys”, Ala-Paavola sanoo.

”Aito IoT-osaaminen punnitaan siinä, kuka pystyy pelkän pilveen kytkennän ohella kehittämään ja toimittamaan tarvittavat fyysiset laitteet. Lisäksi osaamista tulee olla IoT-sovellukseen tarvittavan analytiikan tuottamisessa sekä mitattavan liiketoimintahyödyn osoittamisessa”, teknologiajohtaja Jaakko Ala-Paavola korostaa.