RAPORTTI: Teollinen internet ei ole enää hypeä

Meneekö seuraava teollinen vallankumous suomalaisilta yrityksiltä ohi, kyselee Marketvision muutama kuukausi tehdyssä selvityksessään. Raportin mukaan suomalainen yritysjohto ei vieläkään ymmärrä esineiden ja asioiden internetin hyötyjä ja uhkia.

Pitkään hypenä pidetty asioiden ja esineiden verkottuminen eli Internet of Things (IoT) luo lähivuosina todella merkittävän kasvupotentiaalin, jonka arvo voi olla Marketvisionin mukaan vuonna 2020 on Suomessa noin 1,4 miljardia euroa uutta liiketoimintaa. Siitä teollisen internetin osuus tulee olemaan kolmannes eli  425 miljoonaa euroa vuoteen 2020 mennessä.

Valtavasta potentiaalista huolimatta noin 70 prosenttia suomalaisista organisaatioista suhtautuu Marketvisionin selvityksen mukaan tällä hetkellä passiivisesti asioiden ja esineiden verkottumiseen sekä siihen kiinteästi liittyvään teolliseen internetiin. Se on osa teollista vallankumousta jossa jokainen asia joka on digitalisoitavissa digitalisoidaan.

Digitalisoitumisella tarkoitetaan liiketoiminnan siirtymistä tai laajentumista sähköisiin kanaviin, sisältöihin ja transaktioihin. Kyse ei ole taustaprosessien uudistamisesta, vaan täysin uudesta tavasta tehdä yritysten keskeistä liiketoimintaa. Digitalisoituminen muuttaakin yritysten tapaa toimia, kohdata asiakkaitaan, kehittää uusia tuotteita ja palveluita sekä luoda uutta liiketoimintaa.

Marketvisionin kyselyssä joka kolmas yritysvastaaja myöntää kyllä, että teollinen internet on heidän omalle organisaatiolleen uusi ja hyödyntämätön alue ja joka kolmas vastaaja puolestaan tyytyy seurailemaan markkinaa. Vain joka kuudes suomalainen organisaatio tekee jo nyt tietoisesti jotain teolliseen internetiin liittyvää.

Digitalisoituminen tulee muokkamaan perinteistä kilpailuasetelmaa, sillä digitalisoitumisen myötä perinteiset toimialarajat murtuvat ja jatkossa yhä useamman yrityksen kilpailu saattaa tulla sangen yllättävästä suunnasta, nykyisten kilpailijoiden sekä oman nykyisen toimialan ulkopuolelta.

Pysyäkseen kilpailukykyisenä tässä ympäristössä, Marketvisionin mukaan organisaatioilla tulisi olla kyky reagoida nopeasti muuttuviin olosuhteisiin ja trendeihin. Jotta organisaatiot pystyvät ymmärtämään ja ennakoimaan mitä ympäristössä sekä omassa liiketoiminnassa, tuotteissa ja palveluissa tapahtuu, tarvitaan lisää älykkyyttä, reaaliaikaista tietoa sekä analytiikkaa.

Tässä mukaan tulee tuotteiden ja asioiden internet, jossa  tarvittavaa tietoa kerätään esineisiin, koneisiin, tuotteisiin ja ympäristöön upotetuista antureista. Syntynyt tieto tallennetaan reaaliaikaisesti pilveen automaattista jatkoanalyysia ja rikastamista varten.

Tämä kokonaisuus on nimeltään teollinen internet. Sen merkitystä ja mahdollisuuksia ei vain tunnuta ymmärtävän. ”Yritysjohdon tulisi kiireesti herätä tilanteeseen ja ryhtyä toimiin. Tärkeintä on, että ei jäädä passiivisena vain seurailemaan markkinan kehittymistä, vaan nyt on aika tehdä asioita”, toteaa Toni Nygrén, yksi Marketvision teollisen internetin vastuuanalyytikoista.

Ennakoitu uuden markkinan koko tuo suuria mahdollisuuksia monille nykyisille ja uusille organisaatioille, mutta Marketvision tuoreen tutkimuksen perusteella valtaosa suomalaisista organisaatioista suhtautuu kuitenkin tällä hetkellä passiivisesti teollisen internetin tulemiseen.

”Organisaatioilta kaivataan rohkeutta ja parempaa riskinottokykyä, sekä johtajilta avoimuutta antaa tilaa innovoida ja kokeilla teollisen internetin mahdollisuuksia pienessä mittakaavassa”, pohtii IoT-toimijoita seuraava Marketvision analyytikko Saija Ahlgren.

Marketvisio seuraa tiiviisti teollisen internetin sekä Internet of Things -ilmiön etenemistä Suomessa. Näiden aiheiden ympärille on rakentumassa Marketvision oma tutkimusraporttisarja, jonka ensimmäinen osa Internet Of Things ja teollinen internet Suomessa, Markkina- ja tilannekatsaus 2014 julkaistiin jo toukokuun alussa.

Teollinen internet -tutkimussarjan toteutus perustuu henkilökohtaisiin haastatteluihin sekä web-kyselyihin. Tätä ensimmäistä raporttia varten toteutettiin lyhyt teollista internetiä ja antureita hyödyntämistä koskeva kyselytutkimus, joka toteutettiin kahdessa erässä helmi- ja huhtikuussa 2014. Kyselyyn vastasi yhteensä 109 vastaajaa. Marketvision myy raporttia 2800 euron hintaan.