Suomi testaamaan älytietä lumessa ja pakkasessa

Maailman ensimmäinen artktisen alueen älytieratkaisuja tullaan testaamaan lähivuosina Suomessa. Tunturi-Lapin alueelle suunnitellaan luotavaksi lähivuosina kansainvälisesti ainutlaatuinen älyteiden testialue ja osaamiskeskus.

Digitaalimurroksen suuret trendit, kuten automaatio, sähköistyminen ja liikkuminen palveluna, tulevat ravisuttamaan liikenteen alan rakenteita lähivuosina. Vuonna 2030 pitäisi selvitysten mukaan olla jo 44 miljoonaa autonomista ajoneuvoa.
Suomi hakee kasvaviin markkinoihin omaa profiiliaan kylmän ilmanalan älyteihin erikoisratkaisuista. Siihen pyritään Aurora-projektilla, jota esiteltiin lokakuussa Ranskan Bordeaux’issa, jossa koolla oli älyliikenteen asiantuntijat eri puolilta maailmaa.

Kasvumahdollisuuksista kertoo, että pelkästään Euroopassa autoteollisuus sijoittaa arviolta 70 miljardia euroa tutkimus- ja kehittämistyöhön vuoteen 2030 mennessä. Aurora tarjoaa Suomelle uuden erilaisen mahdollisuuden edistää myös suomaista robotiikan ja älyliikenteen automaatio-osaamista.

”Suomella on mahdollisuus profiloitua globaalina edelläkävijänä älyliikenteen kasvavilla markkinoilla tarjoamalla automaattiajamisen ja liikkuminen palveluna -kehittämishankkeiden talvitestausalueita”, sanoo Liikenneviraston pääjohtaja Antti Vehviläinen.

Ensimmäiset kokeilut aloitetaan Ylläksen alueelta jo tulevana talvena. Alueen matkailukeskuksissa voidaan Viestintäviraston tiedotteen mukaan tulevaisuudessa ainakin osittain voitaisiin tuottaa liikkumisen palvelut autonomisilla ajoneuvoilla, jotka operoivat tiehen, keliin ja liikenteeseen liittyvää informaatiota hyödyntäen.

”Auroran myötä tavoitteena on edistää uudenlaista ulottuvuutta arktisen strategiamme toteutuksessa’’, sanoo Aurora-projektia hoitavan Tunturi-Lapin Kehitys ry:n toimitusjohtaja Reija Viinanen.

Tuleva testialue kattaa toimintaa testaamisesta suljetulla testialueella, mutta myös yleisellä tiellä. Tarkoitus on Reija Viinasen mukaan tarjota kotimaisille ja kansainvälisille toimijoille valmiiksi hiotun testaus- ja työskentelyalustan sekä uusia liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille pk-yrityksille.

Auroran eri osuudet aloitetaan syksyn aikana ja osuudet integroituvat myöhemmin yhtenäiseksi älyliikenteen testialueeksi, jossa keskitytään liikenteen älykkääseen automaatioon, digitaaliseen liikenneinfrastruktuuriin, älykkääseen väyläomaisuuden hallintaan sekä liikkumiseen palveluna.

Aurora-hankekokonaisuudessa ovat olleet mukana Tunturi-Lapin Kehitys ry:n lisäksi Liikennevirasto, Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Maanmittauslaitos, Ilmatieteen laitos, ITS Finland ry, digikarttayritys Here, Roadscanners Oy ja Lapland Proving Ground Oy. Lisää tietoa alkavasta projektista voi hakea www.snowbox.fi –sivulta.