Trendiraportti: Digilaitteet osaavat pian kuunnella

Konsulttiyritys Fjord on listannut kymmenen merkittävintä digilaitteiden ja -palveluiden trendiä vuosiraporttiin. Yhtiö ennustaa esimerkiksi uudenlaisia digilaitteita jotka osaavat kuunnella, mutta joilla olisi myös käytöstavat.

Kansainväliseen Accenture-konserniin kuuluva Fjord on julkaissut uusimman trendiraporttinsa, jossa se tarkastelee vuoden 2016 merkittävimpiä digitaalisia trendejä. Uusimmassa raportissa punaisena lankana ovat jatkuvasti muuttuvat elävät palvelut, jotka mukautuvat kuluttajien muuttuviin odotuksiin ja vaatimuksiin reaaliajassa.

”Digitalisaatio muuttaa käsitystämme palveluista samalla kun fyysinen maailma kytkeytyy tiiviimmin osaksi digitaalista maailmaa, kertoo Trend-raportin tuloksista Accenture Interactiven Pohjoismaiden johtaja Mattias Boman.

”Raportin tarkoituksena on provosoida, inspiroida ja jakaa tietoa, mutta ennen kaikkea tarjota muotoilunäkemystä ja neuvoja nopeasti muuttuvien kuluttajakokemusten maailmassa’’, Boman sanoo.

FjordTrends2016Raportin mukaan digitaalisia palveluita myös kulutetaan pienemmissä osissa kuin aikaisemmin ja lyhyempiä aikoja kerrallaan. Trendit eivät kuitenkaan rajoitu pelkästään teknologiaan: monissa organisaatioissa on tarve tuoda muotoilu osaksi myös työntekijöiden kokemusta ja organisaation toimintatapaa.

”Muotoiluajattelu on saanut myös Suomessa innostuneen vastaanoton”, kertoo Fjord Helsingin muotoilujohtaja Phillip Lindberg. ”Asiakkaamme haluavat nyt siirtyä vauhdilla suunnittelusta tekemiseen, ja muutos tuo heille uudenlaisia haasteita.

Fjordin uusin Trends -raportti perustuu yli 750 asiantuntijan kokemukseen ja näkemykseen, kolmannen osapuolen tekemiin tutkimuksiin sekä asiakastyöhön

Kymmenen digitrendiä 2016

  • Kuuntelevat laitteet – Uusin puettava teknologia, älykellot ja muut älylaitteet vastaavat äänikomentoihin ja tulkitsevat tuottamaamme dataa – ne oppivat käyttäjiltään ja tuottavat vastauksiksi reaaliajassa tarkoituksenmukaisia, ”mikrohetkiin” sidottuja kokemuksia.
  • Palveluilla on käytöstavat – Big data tuo mukanaan vastuun. Kuluttajien digitaalinen luottamus on ansaittava. Edelläkävijäyrityksissä yksityisyydensuojan käytännöt on sisäänrakennettu teknologioihin ja palvelumuotoiluun alusta lähtien.
  • Työntekijäkokemus (EX) – Ihmisten odotukset ja vaatimukset palvelukokemusten suhteen leviävät vapaa-ajalta myös työpaikoille. Työntekijäkokemuksen palvelumuotoilu tulee muuttamaan työpaikan prosesseja, organisaatiorakennetta ja kulttuuria.
  • Katoavat sovellukset – Yhden toiminnon sovellukset eivät enää täytä arkea tai mobiililaitteita – sovellukset ”atomisoituvat”, eli sulautuvat osaksi alustoja ja kolmannen osapuolen palveluja. Osa toiminnoista tulee täysin automatisoitumaan.
  • Luksusta kaikille – Digitaaliset kokemukset ovat tuoneet kaikkien ulottuville ennen harvojen saatavilla olleet palvelut autonkuljettajista henkilökohtaisiin ostosavustajiin ja finanssineuvojiin.
  • Asiakaslähtöiset julkiset palvelut – Julkishallinto on siirtymässä ”yhden koon” palvelumallista yksittäisten kansalaisten tarpeet huomioiviin palveluihin.
  • Terveydestä uusi valuutta – Oman terveyden seuraaminen ei ole enää ainoastaan pienen digiorientoituneen kuluttajaryhmän aluetta. Kuluttajat hyödyntävät pian terveysteknologiaa laajasti hyvinvointinsa mittaamiseen. Myös vakuutusyhtiöt ovat ymmärtäneet terveysteknologian hyödyt ja kehittävät uudenlaisia vakuutuspalveluja, jotka pohjautuvat esimerkiksi hyvinvointirannekkeiden tuottamaan dataan.
  • Virtuaalitodellisuudesta vihdoin totta – Virtuaalitodellisuudesta tulee valtavirtaa, kun muun muassa Sony, Oculus ja Samsung tuovat kuluttajatuotteensa markkinoille vuonna 2016. Samalla näemme virtuaalitodellisuudelle uusia sovelluskohteita esimerkiksi opetuksen, virtuaalimatkailun ja tieteellisen tutkimuksen alueilla.
  • Yksinkertaisempaa arkea – Uusia innovaatioita vyöryy elämäämme kiihtyvällä tahdilla ja joudumme päivittäin tekemään yhä enemmän valintoja ja päätöksiä. Digitaaliset palvelut, jotka ennakoivat tarpeemme tai automatisoivat yksinkertaisia valintoja, voivat helpottaa arkeamme merkittävästi.
  • Palvelukeskeistä liiketoimintaa –Muotoiluajattelu ohjaa yrityksiä, jotka haluavat muuttaa asiakkaidensa ja työntekijöidensä elämää. Ihmiskeskeisessä lähestymistavassa nämä yritykset hyödyntävät palvelumuotoilua ongelmanratkaisuun kaikkialla organisaatiossaan. Näin fokus on käytännön tekemisessä pelkän suunnittelun sijaan.

Kuva: Microsoft