Satamien laitteet yhteiseen etäohjaukseen

Tulevaisuuden satamia operoidaan yksittäisten nostureiden sijasta etäohjauksella yhteisestä operaatiotilasta. Lisätty todellisuus ja pelillisyys lisäävät satamaoperaatioiden tehokkuutta ja joustavuutta sekä operaattorien työturvallisuutta, arvioidaan alan tutkimuskeskittymässä.

Suomalaisen koneteollisuuden tutkimuskeskittymä Fimeccissä on rakennettu konsepti vuoden 2025 satamateknologiasta. Konsepti rakentuu etäoperoinnille, jossa lisätyllä todellisuudella ja pelillisyydellä on keskeinen merkitys.

Antureiden, data-analytiikan, automaation ja langattoman tiedonsiirron kehitys mahdollistaa selvityksen mukaan ”itsetietoiset” koneet, jotka pystyvät havainnoimaan ympäristöä ja kommunikoimaan keskenään.

’’Lisätty todellisuus, joka näyttää silmin havaitsemattomissa olevat työtilanteeseen liittyvät tiedot ja tilanteet näytöllä, luo työhön täysin uudenlaisen ulottuvuuden perinteiseen laitteesta tapahtuvaan ohjaukseen verrattuna”, sanoo Konecranesin Industrial Design Manager, Johannes Tarkiainen,

Tulevaisuuden etäoperoinnissa nähdäänkin todennäköisesti uusia, peleistä tuttuja elementtejä”, Tarkiainen jatkaa.

Uudessa ratkaisussa yhdistetään älykkäitä kommunikointimenetelmiä ja älykästä automaatiota tehokkuuden lisäämiseksi. Etäoperointi on keskeinen kehityssuunta kohti entistä nykyaikaisempia ja turvallisempia satamatoimintoja, missä työtavat, olosuhteet ja vuorovaikutusmenetelmät uudistuvat.

”Konseptimme kaikista keskeisimmiksi elementeiksi otettiin työmotivaatio ja yhteisöllisyys, joiden päälle tulevaisuutta haluttiin rakentaa, taustoittaa Tarkiainen. Kehitys mahdollistaa todellisen ja virtuaalimaailman yhdistämisen koneiden etäoperoinnille. Käyttökokemuksen kautta saavutetaan tuottavuutta ja turvallisuutta.