Kaivosala investoi uusimpaan teknologiaan

Kaivosyhtiöt investoivat Suomeen 300 miljoonaa euroa ensi vuonna. Lisää uutta teknologiaa ja panoksia on tulossa erityisesti ympäristövaikutusten vähentämiseen, energiatehokkuuteen ja alan uusiutumiseen.

Suurin yksittäinen kaivosalan investointi on Yaran rikastushiekan käsittelylaitos Siilinjärvelle, jonka 75 miljoonan euron rakentamiskustannukset jakautuvat vuosille 2015–2017. Myös Talvivaaran eli nykyisen Terrafamen rikastustoiminta vaatii edelleen lisäpanoksia vesiongelmien ratkaisemiseksi.

’’Panostukset ympäristövaikutusten vähentämiseen ja energiatehokkuuteen ovat osa kaivosteollisuuden yhteiskuntavastuuta. Samalla kehitämme tuotantoa ja valmistaudumme nousukauteen’’, Kaivosteollisuus ry:n toiminnanjohtaja Pekka Suomela sanoo.

Kaivosyhtiöt investoivat Suomen kaivoksiin kaikkiaan ensi vuonna 295–310 miljoonaa euroa. Osa investoinneista kuluu ylläpitoon, kuten kaivosten syventämisiin, louhosten laajentamisiin sekä kaluston uusimiseen.

Hyvä esimerkki investoinneista on Agnico Eagle, joka rakentaa Kittilään uuden vedenkäsittelylaitoksen sulfaatin poistamiseksi 17 miljoonalla eurolla. Nordkalk sijoittaa yhdeksän miljoonaa kulunvalvontaan, päästöjen vähentämiseen sekä uuteen, energiatehokkaaseen kaivoskalustoon.

Osa kaivosyhtiöistä sijoittaa myös malminetsintään. Boliden kaksinkertaistaa resurssinsa, Agnico Eagle sekä Endomineskin panostavat asiaan.

Vaikka yritykset panostavat malminetsintään, ei taso ole vielä riittävä. ’’Malminetsintä on tutkimustyötä ja sen edellytyksiä on parannettava. TEM:n käynnistämä kaivoslain arviointi antaa vuonna 2016 tilaisuuden pohtia tilannetta ja talouskehityksen asettamia vaatimuksia, sanoo Kaivosteollisuuden Suomela.

Suomessa kaivokset ja malminetsintä työllistävät noin 4500 henkilöä. Luvussa ovat mukana varsinaisten kaivosten lisäksi urakoitsijoiden palveluksessa olevat. Kaivosteollisuus ry:ssä on 45 jäsentä ja uutisen investointiselvityksessä olivat mukana Agnico Eagle Finland, Boliden Kylylahti, Endomines, FQM Kevitsa Mining, Nordkalk, Pyhäsalmi Mine, SMA Mineral, Terrafame ja Yara Suomi.

Kuva: Terrafame.