Painettu äly kasvattaisi tuotantolukuja

Teollinen tuotanto voisi saada uutta tenhoa painetusta elektroniikasta. Tutkimuskeskus VTT:n yritysryhmäprojektissa on saavutettu tuloksia, joilla voitaisiin edistää voimallisesti uudenlaisten elektroniikkatuotteiden ja kaupallisen liiketoiminnan syntymistä Suomeen.

Valtion tutkimuskeskus VTT:n kehittämällä rullalta rullalle -ylivalun valmistusprosessilla komponentit on helppo ylivalaa kestäviksi elektroniikkatuotteiksi, joita voivat olla kovassa nosteessa olevat puettavat urheiluratkaisut tai lelut ja kodin pienelektroniikka varustettuna ylivaletulla aurinkokennolla.

VTTpainettuelektroniikkaPainettua älyä pidetään tällä hetkellä yhtenä mahdollisena suomalaisen teollisen tuotannon suunnan kääntäjänä. ”Suomi on ainoita paikkoja maailmassa, jossa painettuun älyyn liittyvien ideoiden teollista tuotantoa voi testata käytännössä’’ uskoo Oululaisen PrintoCent-keskuksen johtaja Ilkka Kaisto.

VTT:n vetämässä projektissa on saavutettu merkittäviä tuloksia, joilla edistetään painettavien ja joustavien sekä toiminnallisten elektroniikkatuotteiden, palvelujen ja kaupallisen liiketoiminnan syntymistä Suomeen.
Esimerkiksi puettavan elektroniikan Clothing+ puolestaan keskittyi painettujen johtimien datan siirto-ominaisuuksiin puettavissa tuotteissa.

Hankkeessa oli mukana myös joustavia LED-valokalvoja valmistava Flexbright, joka kehitti toiminnallisen demon, jossa valokalvoihin yhdistettiin äly ja langaton ohjaus mahdollisia esineiden internetin (IoT) sovelluksia varten.

VTT:n vetämässä Paalutus 2 -projektissa nimensä mukaisesti juurrutettuu painetun älyn teollista valmistusta yrityksille.

”Saadut tulokset osoittavat, että joustavalle kalvolle ladottuina komponentit on helppo ylivalaa kestäviksi tuotteiksi”, toteaa projektipäällikkö Tapio Ritvonen VTT:ltä.

Käytännössä tämä tarkoittaa johtimien, piirikortin ja myös esimerkiksi sensorien painamista kalvolle, jonka jälkeen ladotaan tarvittavat elektroniikan komponentit ladontakoneella ja ylivaletaan rakenne muovilla.

”Meille yhteishanke mahdollisti ketterän pääsyn mukaan Tekes-hankkeeseen”, sanoo toimitusjohtaja Hannu Valkonen Ultracomista, joka kehitti tarkan ja kevyen Novus-koiratutkan.

Mittalaitetoimittaja Focalspec koki konkreettisesti hyötyvänsä projektista tuotekehityksessään viimeisimpien teknologisten ratkaisujen kehityksessä ja testauksessa.

Kuva: Rullalta rullalle -painettu transistorirulla, Antti Veijola, VTT