Digijohtajia kaivataan muutosvetureiksi

Teollinen internet ja digitaalisuus tulee muuttamaan kaikkia yrityksiä. Silti vain kuudella prosentilla maailman 1 500 huippuyrityksestä on digitaalisesta kehityksestä vastaava johtaja (CDO, Chief Digital Officer), mutta määrä on selvässä kasvussa, selviää konsulttiyritys PwC:n Strategy&:n selvityksestä.

Suomen PwC:n teknologiakonsultoinnista vastaavan Petri Salon arvion mukaan 13 prosenttia ylittyy Suomen suurimpien yritysten keskuudessa kevyesti. Pohjois-Amerikassa heitä on seitsemän, Etelä- ja Väli-Amerikassa viisi, Aasian ja Tyynenmeren alueella kolme sekä Afrikassa ja Lähi-idässä vain kaksi prosenttia.

Petri Salon mukaan suomalaisyritykset tarvitsevat digitalisaatiojohtajia johtamaan kaivattua kehitystä, jonka teknologia ja digitaalisuus mahdollistavat.

”Ihannetapauksessa erillistä digitaalisuuden muutosjohtajaa ei tarvita, vaan digitaalinen toimintamalli on syvällä organisaation ytimessä, jotta siitä tulee luontainen osa arkista toimintaa kaikille työntekijöille’’, Salo sanoo.

”Uuden teknologian ja digitaalisuuden hyödyntäminen voi tarkoittaa hyvinkin distruptiivista muutosta, jota voi olla vaikea saada aikaan nykyisissä rooleissa. CDO:n rooli on olla ikään kuin häirikkö, joka haastaa näkemään nykyisen ansaintalogiikan taakse”, Salo sanoo.

”Tarvitsemme digijohtajia nopeuttamaan muutosta ja lisäämään yritystemme kilpailukykyä”, Salo kiteyttää. Eikä digijohtaja ole sama kuin teknologiajohtaja, sillä yleisimmin tausta selvityksen mukaan on markkinoinnissa, ja myynnissä.

Tosin teknologiaosaajiakin tarvitaan kun bisnespäätös digitalisoinnista on tehty.

”Suomalaisyritykset ovat vielä keskimäärin kaukana edelläkävijäyrityksistä digitaalisuuden hyödyntämisessä, vaikka hyviäkin esimerkkejä löytyy. Osin tähän vaikuttaa se, että Suomi on pieni markkina ja suurin osa yrityksistä on ollut paikallisia toimijoita, eikä perinteinen pelikenttä ole antanut kannustetta kehittää toimintaa. Toisin päin käännettynä meillä on rajattomia mahdollisuuksia hyödynnettävänäää, Salo arvioi.

Englanninkielinen raportti digijohtajista (LINKKI).