IoT-laitteet joustavammin yhteen

Semanttinsen netti yhdistää IoT-laitteet entistä joustavammin, arvioidaan Oulussa perjantaina väittelevän diplomi-insinööri Jussi Kiljanderin tutkimuksissa. Väitöstyössä kehitetyt menetelmät ja teknologiat ovat osaltaan mahdollistamassa älytilojen ja esineiden internetin läpimurtoa.

Jotta älytilojen potentiaali voidaan realisoida, on mahdollistettava Jussi Kiljanderin selvityksen mukaan semanttisen tason yhteentoimivuus laitteiden välillä.

Käytännössä tällä tarkoitetaan sitä, että laitteiden viestinnässä välittämä tieto on esitetty siten, että tiedon merkitys ja konteksti on toisten laitteiden tulkittavissa ja pääteltävissä, vaikka kyseisiä laitteita ei välttämättä olisikaan suunniteltu käsittelemään kaikkia kyseisessä viestissä käytettyjä sanoja. Tämän kaltainen yhteentoimivuus mahdollistaa entistä joustavampien, laajennettavimpien ja älykkäämpien laitteiden ja järjestelmien kehittämisen.

Nykyisten teknologioiden käyttö on Kiljanderin mukaan kuitenkin hankalaa, koska ne eivät sellaisenaan sovellu esimerkiksi yksinkertaisille laitteille eivätkä myöskään reaaliaikaiseen kommunikaatioon laitteiden välillä.

Kiljanderin mukaan tarvitaan todellinen semanttisen yhteentoimivuuden viitekehys, joka koostuisi yhteentoimivuusarkkitehtuurista, kompaktisata tiedonjakoprotokollasta ja semanttiseen webiin pohjautuvista älytilojen konfigurointimenetelmistä.

Diplomi-insinööri Jussi Kiljander väittelee perjantaina 29.1. klo 12 Oulun yliopistossa aiheesta ’’Semantic interoperability framework for smart spaces’’ eli viitekehys laitteiden semanttisen tason yhteentoimivuuteen älytiloissa. Vastaväittäjinä toimivat apulaisprofessori Paolo Bellavista (Bolognan yliopisto, Italia) ja professori Johan Lilius (Åbo Akademi). Kustoksena toimii professori Jukka Riekki.

Väitöskirja on luettavissa netistä (LINKKI, 1,2 Mt, pdf)

Älytila vai esineiden internet?

Termiä ”esineiden internet” voidaan pitää synonyyminä myös älytiloille, joiden McKinsey & Company arvioi kasvavan jopa 11 biljoonan dollarin markkinaksi vuoteen 2025 mennessä.

Esineiden internetin ja älytilojen toivotaan tarjoavan tulevaisuudessa ratkaisuja bisneksen lisäksi myös moniin yhteiskunnallisiin haasteisiin kuten esimerkiksi väestön ikääntymiseen ja terveydenhoidon kehittämiseen.