VIDEOKATSAUS: Teknologiateollisuuden kasvu edelleen kadoksissa

Investointilama jäytää edelleen teknologiateollisuutta. Järjestö antoi tänään uudet luvut, jotka kertovat ettei vieläkään ole päästy kasvu-uralle.  Liikevaihdon odotetaan alkuvuonna säilyvän ennallaan tai laskevan hieman.

Tilauksia tuli  hieman enemmän kuin aiemmin ja korvaavia uusia työntekijöitä ala palkkasi viime vuoden aikana 38 000. Euroopassa kasvu vahvistuu jo, mutta Suomi ei näytä pääse siihen kunnolla kiinni. Suomen tuotanto on edelleen 20 miljardia alempi kuin vuonna 2008.

Suurin selittäjä on suomalaisen elektroniikka- ja sähköteollisuuden valmistuksen puoliutuminen Salon tehtaan loputtua. Muut alat eivät ole pystyneet korvaamaan ict-alueen valmistuksen poistumista vaikka esimerkiksi terveydenhoitotekniikan kauppa on ollut nousujohteista.

Teollisuusliitto odottaa hallitukselta rakennepäätöksiä sekä niiden rinnalle kasvua ja uudistumista tukevia panostuksia.

Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jorma Turunen painottaa (LINKKI, video), että hallituksen pitää hakea liikkumavaraa järkevin rakenneratkaisuin, jotka tasapainottavat heikkoa julkista taloutta. Samalla teollisuusliitto ei pidä hallituksen tutkimukseen ja tuotekehitykseen suunnatuista leikkauksista.

’’Rohkeiden rakenneuudistusten vastapainona pitäisi olla panostuksia tulevaan. Investoinnit kaipaavat ennustettavaa toimintaympäristöä, ja siksi on edelleen pidättäydyttävä teollisuuden kilpailukykyä vaarantavista päätöksistä’’, Turunen muistuttaa.

Teknologiateollisuus_2005_2015Teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto Suomessa kasvoi silti hieman viime vuonna. Liikevaihtoa kertyi kaikkiaan lähes 68 miljardia euroa, joka on lähes 20 miljardia vähemmän kuin lamaa ennen vuonna 2008. Taulukosta voi lukea mistä on hävinnyt eniten tuotantoa.

Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat yritykset saivat uusia tilauksia loka-joulukuussa 2015 euromääräisesti edelleen kahdeksan prosenttia vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin, mutta kaksi prosenttia enemmän kuin edeltävällä vuosineljänneksellä heinä-syyskuussa 2015.

Yrityksistä 62 prosenttia raportoi uusien tilaustensa lisääntyneen heinä-syyskuun jälkeen, 28 prosenttia vähentyneen ja 10 prosenttia pysyneen ennallaan.Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa 15 prosenttia suurempi kuin samaan aikaan vuonna 2014 ja kolme prosenttia suurempi kuin syyskuun lopussa.

Yrityksistä 46 prosenttia raportoi tilauskantansa supistuneen syyskuun jälkeen, 41 prosenttia kasvaneen ja 13 prosenttia pysyneen ennallaan.

Teknologiateollisuuden yritysten henkilöstö Suomessa väheni viime vuonna noin prosentin verran eli 3 000:lla. Henkilöstö väheni myös loka-joulukuussa. Lomautusjärjestelyjen piirissä oli 17 000 henkilöä joulukuun lopussa.

Henkilöstöä oli viime vuoden aikana keskimäärin 282 000, kun vuonna 2008 alan yritykset työllistivät Suomessa kaikkiaan 326 000 henkilöä.

LIISÄÄ

Teknologiateollisuuden talousnäkymät 1/2016, Jorma Turunen 2.2.2016 (LINKKI, video)
Tiedotustilaisuuden 2.2.2016 esityskalvot (LINKKI, pptx)
Teknologiateollisuuden talousnäkymät 1/2016 -raportti (LINKKI, pdf)

Kuva: Valtavalon LED-valoputket valmistetaan Kajaanissa täysautomaattisella kokoonpanolinjastolla. Yritys on hyvä esimerkki suomalaisen tuotannon mahdollisuudesta myös sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa.