Kone loikkaa teolliseen internettiin

Hissiyhtiö Kone lähtee yhteistyöhön IBM:n kanssa teollisen internetin ja analytiikan alueella. Yritys haluaa vahvistaa osaamistaan globaalisti teollisen internetin ja IoT-tekniikan hankkeissa. Kone ottaa käyttöön myös IBM:n Watson IoT-alustan.

Kone tulee keräämään IBM:n IoT-alustan avulla dataa hisseistä, liukuportaista ja ovista. Tiedonkeruussa hyödynnetään hissilaitteiden älykkyyttä ja anturointia. IBM:n analytiikkamoottorin avulla kertättyä informaatiota voidaan hyödyntää uudenlaisten palveluiden kehittämiseen.

Teollisen internetin järjestelmäalustan avulla koneen yhteistyökumppanit ja kolmannet osapuolet pystyvät luomaan paremmin uusia palveluita ja integroimaan nykyisiä palveluita toisiinsa standardoitujen ja yleisten ohjelmointirajapintojen kautta.

Uudet palvelut voivat Koneen mukaan olla esimerkiksi ihmisten liikkumista rakennuksissa edistäviä ratkaisuja, älykkäitä rakennuksen hallintaan liittyviä sovelluksia tai esimerkiksi hissin kunnossapitoa ja etävalvontaa tukevia sekä luotettavuutta ja turvallisuutta parantavia ratkaisuja.

Koneen tavoitteena on liittää lähivuosien aikana pilvipalveluun yhtiön kunnossapitopalveluiden piirissä oleva, yli miljoonan laitteen jatkuvasti kasvava laitekanta. Hyödyntämällä laitteiden toiminnasta kertyvää dataa sekä kehittynyttä analytiikkaa ja tietoverkkoja käyttökatkokset voidaan minimoida ja korjaukset pystytään tekemään ennakoivasti. Yritys perusti viime syyskuussa uuden teknologia- ja innovaatioyksikön.

Kuva: Kone