Lisää vientiä kyberturvallisuudesta

Suomi hakee nostetta vientiin kyberturvallisuuden ratkaisuista. Tekesin rahoittamassa ja VTT:n koordinoimassa tutkimusohjelmassa kehitettiin uusia kyberturvallisuusratkaisuja ja toteutettiin koeverkko kyberuhkien tutkimiseen.

Suomen osaaminen korostui siirtoverkkojen nopeuteen ja laatuun keskittyneessä Euroopan Celtic-Plus-ohjelman SASER (Safe and Secure European Routing) -lippulaivahankkeessa. Tekes rahoitti Suomen osuutta yhdeksällä miljoonalla eurolla.

Uudessa hankkeessa luotiin perusta Cyber War Room -kyberturvallisuustestaus- ja -harjoitusympäristölle. Siihen kuuluu kaikesta muusta tietoliikenteestä eristetty internet-ympäristö testausta varten.

”Yritysten liiketoiminta saa testeistä selkeän etulyöntiaseman, kun turvallisuus on varmistettu tuotteissa ja palveluissa”, toteaa VTT:n johtava tutkija Reijo Savola.

Eristetyssä harjoitusympäristössä voidaan kokeilla testattavia laitteita tai ohjelmistoja, jopa kokonaisia hallintajärjestelmiä, turvallisesti ilman muiden järjestelmien häiriintymistä.

Suljetussa järjestelmässä voidaan tehdä hallittuja kyberhyökkäyksiä todellisen kaltaisessa tilanteessa.

Hankkeessa kehitettiin myös tuotteita, jotka ovat valmiita myös vientimarkkinoille. ”Olemme sitä kautta pystyneet luomaan uutta liiketoimintaa”, vakuuttaa mukana olleen 2NS:n toimitusjohtaja Mika Holmberg.

VTT kehitti hankkeessa Metrics Visualization System -mittaustyökalun. jonka avulla voitiin tutkimuslaitoksenjohtavan tutkija Pekka Savolaisen mukaan havainnoita tietoverkkojen poikkeavuudet entistä nopeammin.

Tutkimusohjelman yhteydessä kehitettiin myös uusia havainnointi- ja suojaratkaisuja ns. man-in-the-middle -hyökkäyksille, jotka ovat yksi vaikeimmin torjuttavista hyökkäyksistä ja vakava uhka digitaaliselle kaupankäynnille.

VTT:n vetämän kyberturvallisuuskonsortion muut jäsenet olivat 2NS Second Nature Security, Exfo, MPY Palvelut ja Intel Security.

Lisää: Kyberturvaosaamista Suomessa vain harvoilla, www.uusiteknologia.fi (LINKKI)

Kuva: DNA