Näyttävä IoT-laite mittaa ilmanlaatua

VTT on kehittänyt toimistoihin ja koululuokkiin soveltuvan IoT-pohjaisen mittauslaitteen, joka tarkkailee sisäilman laatua. Laite havainnoi erityisesti hiilidioksidia, lämpötilaa ja kosteutta ja ohjaa ihmistä valon avulla.

Esineiden internet (IoT) -teknologiaan pohjautuva sisäilman laaduntarkkailija pystyy ohjaamaan valokalvolla ihmisiä puhtaampaan tilaan, jossa esimerkiksi hiilidioksidipitoisuus on alhainen. Kun anturin mittaama kaasupitoisuus ylittää tietyn tason, lediteknologiaan perustuva valokalvo informoi senhetkisestä tasosta eri väreillä.

”Kun kaasupitoisuus sisätilassa kasvaa, valo muuttuu vihreästä keltaisen kautta punaiseen, ja vastaavasti toisinpäin pitoisuuden laskiessa”, kertoo erikoistutkija Markus Tuomikoski VTT:ltä.

Ulkonäöltään enemmän purjevenettä muistuttava, sisäilman laatua tarkkaileva design-sisustuselementti Vaihtoehtoisella anturivalinnalla voidaan mitata myös erilaisia kaasuja, liikettä, ääntä ja valon määrää.

Laitteen anturin toiminta perustuu infrapunasäteilyyn, jonka aallonpituusalueella monet kaasut (kuten hiilidioksidi) ja haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) absorboivat.

Käyttäjä pystyy tarkkailemaan laitteen dataa myös kännykästä. Laite voidaan kytkeä myös hyödyntää internetin pilvipalveluita esimerkiksi keräämällä hiilidioksidipitoisuutta ja lähettämällä tiedot tietyin väliajoin pilveen analyysiä varten.

Laite voidaan laittaa kommunikoimaan myös muiden IoT-laitteiden kanssa VTT:n kehittämän Tiny Node -sovellusalustan kautta.

Kuva: Studio J. Sarkkinen