Oulu hakee terveysinnovaattoreita

Oulu hakee terveysalan uusia kehittäjiä ja ammattilaisia huhtikuussa järjestettävään kahden päivän hackathon-tilaisuuteen. Paikkana on Oulun yliopistollinen sairaalan (OYS) TestLab kaikkinen laitteistoineen ja ohjelmistoineen.

Tietotekniikkayhtiö Tieto ja terveydenhoitoalan OuluHealth järjestävät 22.4.–23.4. Hack-tapahtuman, jossa tarjotaan nuorille sovelluskehittäjille ja alan ammattilaisille mahdollisuudet ideoiden kehittelyyn todellisessa laite- ja ohjelmistoympäristössä.

OYSTestLabVR
Virtuaalitodellisuutta voidaan hyödyntää myös uusien terveydenhoitoratkaisujen kehittämisessä. Kuva: OYST Test Lab.

OuluHealthin ja OYS TestLabin ympärille on tarkoitus rakentaa tapahtuman myötä pysyvä testiympäristö lääkintälaitteille ja tietojärjestelmille. Keskeistä on potilastietojärjestelmien avaaminen lääkinnällisten laitteiden, langattoman teollisen internetin ja analytiikan käyttöön, jotta kehittäjät pääsevät testaaman konseptejaan mahdollisimman todenmukaisessa ympäristössä.

Tulevassa tapahtumassa on kaksi sarjaa, integraatiot ja analytiikka. Niistä integraatio-osuudessa haetaan ratkaisuja, joilla voidaan mm. liittää uusia laitteita tai erikoisaloihin liittyviä sovelluksia Tiedon Lifecare-järjestelmään ja näin tehostaa terveydenhuollon prosesseja.

Analytiikka-sarjassa etsitään ratkaisuja johtamiseen sekä ennusteita itse hoitoon. Sarjassa hyödynnetään sekä Lifecare-järjestelmän tietoja että Oulun kaupungin aiemmassa hankkeessa kokoamaa avointa dataa.

Lisätiedot tapahtumasta (LINKKI).

Kuvat: OYS TestLab