Sähköbusseihin antureita ja verkkoyhteyksiä

Kotimaiset Linkkerin sähköbussit toimivat pääkaupunkiseudulla älykkäiden liikkumispalvelujen kehitysalustana. Niiden avulla halutaan vauhdittaa uusien käyttäjäkeskeisten liikkumispalveluiden syntymistä ja yritysten tuotekehitystä.

Busseissa voidaan testata käyttäjälähtöisiä älykkäitä palveluita ja teknologioita aina käyttäjärajapinnoista ja matkustajapalveluista anturitunnistimin ja liikenneoperaattorien ratkaisuihin.

Vuodenvaihteessa käynnistyneessä VTT:n koordinoimassa Living Lab Bus -yhteishankkeessa hyödynnetään HSL:n hankkimia kotimaisia Linkkerin sähköbusseja konkreettisena kehitys- ja kokeilualustana, jossa yritykset voivat todentaa ratkaisujaan aidossa toimintaympäristössä.

Ensimmäiset testattavat palvelut ja teknologiaratkaisut on tarkoitus asentaa kesällä Helsingissä linjalla 23 ja Espoossa linjalla 11 liikennöiviin sähköbusseihin.

”Älykkäiden liikkumispalvelujen kehittäminen on päivän sana juuri nyt, mutta yhtä lailla HSL on kiinnostunut matkustamotilaan kehitellyistä innovaatioista”, sanoo pääkaupunkiseudun HSL:n liikennepalveluista vastaavan osaston johtaja Reijo Mäkinen.

Living Lab Bus toimii myös suomalaisen sähköbussiosaamisen näyteikkunana, joka voi samalla lisätä joukkoliikenteen houkuttavuutta, eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä tuottaa uutta tutkimustietoa joukkoliikenteen käyttäjien ja palvelunkehittäjien tarpeista.

Pääkaupunkiseudun lisäksi mukana on Tampereen kaupunki, joka hyödyntää hankkeen tuloksia oman joukkoliikenteensä kehittämisessä.

Kolmivuotinen hankekokonaisuus koostuu Ajecon (turvalliset monikanavaiset tietoliikenneyhteydet), Cinia Onen (pilvipalvelut ja rajapinnat), EEE Innovationsin (älyliikenteen ICT-ratkaisut), Forecan (sää- ja kelipalvelut), iQ Paymentsin (mobiilit maksuratkaisut) ja Linkkerin (sähköbussi) yritysprojekteista sekä niitä tukevista VTT:n, Aalto-yliopiston, Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston tutkimusprojekteista.

Hankkeen mahdollistajina, tukijoina ja hyödyntäjinä toimivat HSL, Helsingin kaupunki, Tampereen kaupunki ja Tekes.

LISÄÄ: Living Lab Bus  (LINKKI)