Suomalaisyritykseltä asbestin näytteenottolaite

Muuramelainen Kytola Instruments on kehittänyt tarkan näytteenottolaitteen asbestitöihin.  Vuoden alussa voimaan tulleen asetuksen mukaan  asbestipitoisuus pitää todentaa kaikissa remonttikohteissa.

Asbestitöihin liittyvä lainsäädäntö (684/2015) ja asbestitöiden turvallisuutta koskeva asetus (798/2015) tulivat voimaan tammikuussa 2016. Uudella Kytolan laitteella voidaan tehdä kaikki asetuksen vaatimat mittaukset hyvän näytteenottotavan mukaan.

Laitteella voidaan ottaa mittaukseen erilaisia ilmamääriä riippuen suodattimen tyypistä ja mittausajasta. Tehokkaalla pumpulla voidaan imeä ilmaa esimerkiksi kymmenen litraa minuutissa, jolloin 600 litran näyte saadaan otettua tunnissa.

Näytteenottolaitteen kanssa voidaan käyttää kahta erityyppistä suodatinta. Suodatin lähetetään laboratorioon tutkittavaksi näytteenoton valmistuttua. Ilmanäyte voidaan ottaa tarvittaessa kahdesta pisteestä samaan aikaan ja laitteen toiminta voidaan ajastaa kellokytkimellä.

Kytola Instruments hoitaa myös näytteenottolaitteen huollot ja määräaikaiskalibroinnit. Uutena laite on valmiiksi kalibroitu. Näytteenottolaitetta saa kahtena eri versiona, jossa perusmallin yhden mittapisteen lisäksi on toinen ja lisäksi kellokytkin.

Muuramessa toimiva Kytola Instruments on vuonna 1945 perustettu perheyhtiö. .Työtekijöitä on 70 ja tuotteita toimitetaan 60 maahan. Omia vientikonttoreita on USA:ssa, Kanadassa, Kiinassa, Saksassa ja Ruotsissa.