Suomalaista mittausosaamista ydinvoimalatyömaalle

Suomalaiset Nab Labs ja EHP-Tekniikka mittaavat Pyhäjoelle rakennettavan Fennovoiman Hanhikiven ydinvoimalan ympäristömuutoksia. Rakentamisaikana mitataan pölyn lisäksi melu- ja tärinätasoja ja vedenlaatua.

Hanhikiven rakennustyömaalla tehdään parhaillaan valmisteluja poraus-, räjäytys- ja kaivaustöitä varten. Rakentamisaikana Nab Labs mittaa pölyn haitta-ainepitoisuuksia sekä melu- ja tärinätasoja. Lisäksi se vastaa vesijätteiden analysoinnista.

EHP-Tekniikka vastaa puolestaan merivesien tarkkailusta. Yhtiö aloittaa ympäristövaikutusten seurannan sopimuksen puitteissa heti huhtikuun alussa.

Hanhikivi 1 -hankkeessa on tällä hetkellä mukana noin 50 suomalaisyhtiötä eri aloilta. Hankkeen pääurakoitsija Titan-2 on venäläisyhtiö, joka vastaa työmaan valmistelusta, maa- ja vesirakentamisesta, infrastruktuuritöistä, reaktori- ja turbiinisaarekkeiden rakentamisesta, materiaaleista, komponenteista, automaatiosta ja asennustöistä.

Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen laitostoimitussopimuksen osapuolet ovat Fennovoima ja Rosatom-konserniin kuuluva RAOS Project Oy. Pyhäjoelle on tulossa lämpöteholtaan 3220 megawatin ja sähköteholtaan noin 1200 megawatin ydinvoimalaitosyksiköt sekä sen toimintaan tarvittavat rakenteet.

Valmistuttuaan Fennovoiman Hanhikivi 1 tulee olemaan  Suomen kolmas ydinvoimala. Uuden voimalan pitäisi tuottaa nykyisten suunnitelmien mukaan sähköä vuonna 2024. Yksikön suunniteltu toiminta-aika on 60 vuotta.

LISÄÄ: Hanhikivi 1 -hankesivut  (LINKKI)

Kuva: Fennovoima