Busseihin lisää näyttöruutuja

Helsingissä bussikuskien työympäristö muuttuu lippu-uudistuksen yhteydessä merkittävästi. Kuljettajat saavat käyttöönsä uudet näyttöruudut. Kuljettajien turvallisuus myös paranee, kun uusi hälytysnappi otetaan käyttöön.  Lipuntarkastajille tulee uudet mobiilipäätteet.

Helsingin seudun joukkoliikenteen uuden lippu- ja informaatiojärjestelmän käyttöönotto on alkanut. Uusi myyntijärjestelmä otettiin käyttöön palvelupisteissä maaliskuun lopussa. Matkakortinlukijat ja lippuautomaatit uudistuvat kevään ja kesän aikana, ja uusi informaatiojärjestelmä otetaan käyttöön syksyllä.

Koekäyttö alkaa huhtikuun alussa. Huhtikuussa uusia matkakortin lukijoita koekäytetään myös muutamassa raitiovaunussa ja junassa. Koekäytön aikana järjestelmän toimivuutta testataan ja siihen tehdään vielä korjauksia ja tarvittavia muutoksia ennen laajamittaisten asennusten aloittamista toukokuussa.

Bhslpaateuusiusseihin asennetaan matkakortinlukijoiden (kuvassa) lisäksi uudet tietokoneet ja monitorit kuljettajalle, seuraavan pysäkin näytöt sekä myöhemmin tänä vuonna turvanappi. Bussien ja varikoiden välille tulee viestintäjärjestelmä, joka mahdollistaa hätäviestit ja ajantasaisen tiedon välittämisen kuljettajille.

Laitteisto asennetaan yhteensä 1 500 HSL-alueen bussiin, raitiovaunuun ja junaan. Asennukset kestävät vuoden 2016 loppuun saakka. Uuden järjestelmän ansiosta joukkoliikenteen luotettavuus ja sujuvuus paranevat, kun koko HSL:n bussi- ja raitiovaunuliikenne siirtyy liikennevaloetuuksien piiriin.

Myös Lipuntarkastajien laite uusiutuu. Nykyiset tarkastajalaitteet korvataan uusilla laitteilla. Uudessa laitteessa on 4,5-tuumainen kosketusnäyttö, ja sen käyttöliittymä on suunniteltu yhdenmukaiseksi muiden kuljettajien LIJ-laitteiden kanssa.

Uudistus tarjoaa myös mahdollisuuden matalippujen nettimyyntiin eli arvon/kauden lataamisen verkossa matkakortille. HSL ilmoittaa aloittavansa nettikaupan laitteiden uusimisen ja korttien vaihdon jälkeen vuonna 2017.

Nykyinen matkakortti kelpaa myös uusilla lukijoilla. Matkakorttien vaihto alkaa loppuvuonna 2016 sen jälkeen, kun kaikki kortinlukijat on uusittu.

LISÄÄ: Grafiikka HSL:n joukkoliikenteen tietovirroista (LINKKI, pdf)  ja tietoa uudesta järjestelmästä (LINKKI, pdf)

KUVA: Kuljettajan lippuautomaatti (vasemmalla), infopääte ja koko joukkoliikenteen hallintanäyttö. Lisäksi pysäkeillä sijaitsevat lipunmyyntilaitteet uudistuvat.

Päivitetty 14.06