Uutuusmuunnin linkittää äänen, valon ja radioaallot

Yhdysvaltain National Institute of Standards and Technologyn (NIST) tutkijat ovat kehittäneet piezo-optomekaanisen piirin, jolla voidaan muuntaa niin optisia, akustistia kuin  radioaaltojen signaaleja.

Uudenlaiseen muunninratkaisuun perustuva järjestelmä voisi siirtää ja tallentaa suuret määrät informaatiota tulevaisuuden tietokoneissa.

Alan tutkijat etsivät yleisesti ratkaisuja, joissa elektronisilla komponenteilla on liitäntä muihin fyysisiin järjestelmiin kuten valoon tai ääneen.

Erityyppisten fyysisten järjestelmien väliset rajapinnat voisivat kiertää joitakin ongelmia, jotka ovat riippuvaisia vain tietyntyyppisestä informaation kantajasta.

Esimerkiksi valo kykenee kantamaan paljon tietoa mutta yleensä se ei vuorovaikuta ympäristönsä kanssa vahvasti, joten se ei kuumenna komponentteja, kuten sähkö. Valoa on kuitenkin vaikea säilyttää pitkiä aikoja, eikä se voi olla vuorovaikutuksessa suoraan joidenkin piirikomponenttien kanssa.

Toisaalta, akustisia rakenteita käytetään jo langattomissa tekniikoissa, koska ääntä on helpompi varastoida pitempiä aikoja sen liikkuessa paljon hitaammin.

NIST:in tutkijoiden johdolla on nyt rakennettu näitä yhdistävä pietsosähköinen sirulle sopiva optomekaaninen rakenne. Sen ytimenä on optomekaaninen ontelo ja nanomittakaavainen palkki, joka toimii ikään kuin peilisalina fotoneille.

Lisää uudenlaisesta muunninratkaisusta Nanobitteja -sivulta (LINKKI)  tai tutkimusselosteesta (LINKKI) ja piirin toimintakuvasta (LINKKI, liikkuva gif)

Kuva: National Institute of Standards and Technology