Sähköteknisen teollisuuden vienti piristyi

Suomen koko vienti laski Tullin tietojen mukaan kolme prosenttia helmikuussa, vaikka sähköteknisen teollisuuden vienti piristyi ajoneuvojen ja metsäteollisuuden rinnalla. Tilastokeskuksen mukaan tuotantoluvut nousivat, mutta uusia tilauksia tuli aiempaa vähemmän.

Suomen tavaraviennin arvo oli helmikuussa 2016 Tullin ennakkotilaston mukaan liki 4,1 miljardia euroa. Viennin arvo oli kolme prosenttia pienempi kuin viime vuoden helmikuussa, mutta erityisesti öljytuotteiden viennin lasku teki ison loven vuoden takaisiin lukuihin verrattuna.

Teollisuuden päätoimialoista metsäteollisuuden vienti oli helmikuussa vetreää. Myös kuljetusvälineiden ja sähköteknisten laitteiden viennin arvoon tilastoitiin kasvua vertailukuukaudesta.

Teollisuuden koneiden ja laitteiden viennin arvo laski sen sijaan selvästi. Myös metallien ja raaka-aineiden vienti oli myös alavireistä.

Tuonti laski helmikuussa kuusi prosenttia ja oli arvoltaan hieman alle 4,2 miljardia euroa. Kauppatase oli helmikuussa sata miljoonaa euroa alijäämäinen. Vuoden 2015 helmikuussa kauppatase oli 275 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Tuonnin arvon arvo johtui erityisesti raakaöljyn ja öljyjalosteiden tuonnin arvon pudotuksesta. Raudan ja teräksen sekä malmien tuonti vajosi niin ikään jyrkästi, mutta teollisuuskoneiden tuonnin lasku oli hieman loivempaa. Kuljetusvälineiden tuonnin arvo suureni helmikuulle tilastoitujen helikopteri- ja junahankintojen vuoksi.

Tärkeimmistä vientimaista vienti Kiinaan ja Isoon-Britanniaan kasvoi helmikuussa. Vienti Ruotsiin, Yhdysvaltoihin ja Alankomaihin sen sijaan aleni. Vienti Venäjälle laski jälleen jyrkästi.

Suomi toi helmikuussa vertailukuukautta enemmän tavaraa arvolla mitattuna Saksasta ja Yhdysvalloista, mutta vähemmän Alankomaista, Kiinasta ja Ruotsista. Tuonti Venäjältä väheni merkittävästi.

Tulli julkaisee yksityiskohtaisemmat helmikuun vienti- ja tuontitilastot 29.4.2016.

 

Teollisuustuotannon määrä kasvoi – uusia tilauksia vähemmän

Suomen teollisuustuotanto kasvoi helmikuussa 1,5 prosenttia vuoden takaisesta, mutta vienti laski halvempien hintojen takia. Uusia tilauksia tuli Tilastokeskuksen mukaan 1,4 prosenttia viime vuotta vähemmän.

Suomen teollisuuden kausitasoitettu tuotanto kasvoi helmikuussa 1,6 prosenttia tammikuuhun verrattuna. Päätoimialoista tuotanto kasvoi eniten kaivostoiminnassa, lähes 20 prosenttia. Elintarviketeollisuuden tuotanto kasvoi helmikuussa 5,5 prosenttia.

Kemianteollisuuden tuotanto kasvoi helmikuussa 3,1 prosenttia vuoden takaisesta. Eniten tuotanto väheni sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa 8,2 prosenttia vaikka helmikuussa vientiluvut näyttivät jo piristymisen merkkejä. Metalliteollisuuden tuotanto väheni helmikuussa 1,7 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.

Yritykset saivat helmikuussa uusia tilauksia vuodentakaista enemmän tekstiiliteollisuudessa ja kemianteollisuudessa. Metalliteollisuudessa tilaukset laskivat edellisvuodesta 2,1 prosenttia ja paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen toimialalla tilaukset vähenivät 4,0 prosenttia vuodentakaisesta.

Tilaukset ovat laskeneet yhtäjaksoisesti kuusi kuukautta. Tilastoa tulkittaessa on muistettava, että voimakkaat heilahtelut ovat kuukausitasolla tyypillisiä. Arvoltaan suuriakaan uusia tilauksia ei jaeta pidemmälle ajanjaksolle, vaan ne kohdistetaan tilastoitavalle kuukaudelle sellaisenaan.

Helmikuussa teollisuuden kapasiteetin käyttöaste oli 81,7 prosenttia, joka oli 2,4 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin.  Metsäteollisuuden kapasiteetista oli helmikuussa käytössä 87,2 prosenttia eli 0,9 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuoden 2015 helmikuussa.

Metalliteollisuuden kapasiteetin käyttöaste oli helmikuussa 83,3 prosenttia, joka oli 2,8 prosenttiyksikköä vuodentakaista suurempi.

 

LISÄÄ: Suomen vienti ja tuonti helmikuu 2016, Tulli, (LINKKI)

LISÄÄ: Teollisuustuotanto helmikuu 2016, Tilastokeskus (LINKKI, pdf, 384 kt)

LISÄÄ: Teollisuuden uudet tilaukset, helmikuu 2016, Tilastokeskus (LINKKI, pdf)

 

Kuva: ABB

Päivitetty 11.49 Tilastokeskuksen teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten -luvuilla.