IBM:n IoT-alusta suomalaistoimijalle

Ohjelmistoyhtiö Ixonos on valinnut IBM:n Bluemixin IoT-ratkaisujensa alustaksi. Valmiin alustan päälle suomalaisyritys voi rakentaa laajojakin IoT-toteutuksia.

IBM:n kehittämä IoT-alusta Bluemix pohjautuu avoimiin teknologioihin ja sen modulaarinen rakenne mahdollistaa ratkaisun laatimisen asiakaskohtaisesti pilotoinnista ratkaisun vaiheittaiseen rakentamiseen . Myös SaaS-palveluiden tarjoaminen on helppoa.ibmbluemix

“IoT ratkaisuja kehitettäessä on tärkeää keskittyä tuottamaan lisäarvoa palvelun käyttäjille ja saada teknologia palvelemaan liiketoimintaa, sanoo teknologioista vastaava Ixonosin VP Antti Vuolli.

IoT:n ja digitalisaation ydin on tiedon keräämisessä ja hyödyntämisessä. ’’Bluemixin avulla Ixonos pystyy yhdistämään laitteita, analysoimaan tietoa ja lisäämään mitä tahansa tarvittavia palveluja, kuten kognitiivista tietojenkäsittelyä Watson palveluista”, kertoo IBM:n pilvipalveluista Nordic-alueella vastaava  Antti Partanen.

Kuva: IBM, Watson Analytics

 

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille -Lue ilmaiseksi verkossa

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2016