Raportti: IoT tulee kuin luotijuna

Asioiden ja teollisuuden internetille ei ole vaihtoehtoa, arvioidaan Schneider Electric IoT 2020- selvityksessä. IoT:sta tulee raportin mukaan muutamassa vuodessa keskeinen työkalu liiketoiminnan kehittämisessä ja lisäarvon tuottamisessa.

Schneider Electricin tekemä IoT 2020 Business Report -raportti pyrkii kertomaan miten yritykset saivat kaiken hyödyn irti IoT:stä seuraavan viiden vuoden aikana. “Enää ei tarvitse kyseenalaistaa sitä, tuottaako asioiden internet lisäarvoa, sanoo Prith Banerjee, Schneider Electricin teknologiajohtaja.

’’Yritysten täytyy nyt tehdä asiantuntevia päätöksiä asemoidakseen itsensä niin, että IoT:n tuoma arvo saadaan maksimoitua”, Banerjee viestittää. Hänen mukaansa IoT-teknologiat voivat tuottaa todellista liiketoiminnallista arvoa eri aloille ja alueille”, lisää Banerjee.

Schneiderin selvityksen mukaan IoT käynnistää yritysten digitaalisen muutoksen yhdistämällä yrityksen operatiivisen toiminnan ja informaatioteknologian sekä laittamalla työntekijät hyödyntämään mobiilin ja digitaalisuuden mahdollisuuksia entistä tehokkaammin.

IoT ottaa yhä keskeisemmän roolin yhä useampien yritysten laajentaessa ja syventäessä digitalisaatiohankkeitaan. Muutos voidaan toteuttaa verkotettujen anturien, sulautetun tietotekniikan  ja hallintajärjestelmien avulla. Tärkeä osa on , kaikkialla läsnä olevat nopeat tietoliikenneverkot pilvi- ja data-analytiikkapalveluineen.

Parasta on, että IoT muuntaa myös aiemmin hyödyntämättömän datan käyttökelpoiseksi, jonka avulla yritykset voivat edelleen parantaa asiakaspalveluaan.   IoT edistää myös avointa, nykyistä paremmin yhteentoimivaa lähestymistapaa.

Yhteensopivuus vaatii kuitenkin kaikilta mukana olevilta tahoilta yhteistyötä kehittää globaaleja arkkitehtuuristandardeja, jotka ottavat huomioon myös kyberturvallisuuden kasvavat uhat.

LISÄÄ:  Schneider Electricin IoT 2020 Business Report  (LINKKI, pdf, 4,5 Mt, linkki päivitetty 5.10,2020)

 

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille -Lue ilmaiseksi verkossa

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2016