Täällä on kasvua: Teollinen internet tuo rutkasti lisää tehtävää

Vaisuista yleisistä talousnäkymistä huolimatta uudet digitaaliset liiketoiminnot IoT ja teollinen internet ovat Elinkeinoelämän keskusliiton selvityksen mukaan voimakkaassa kasvussa. Alalle ollaan palkkaamassa tuhat uutta tekijää ja toimintojen liikevaihdon odotetaan kasvavan vuoden 2016 aikana.

Elinkeinoelämän keskusliiton, EK:n toteuttamaan kyselyyn vastanneista yrityksistä 76 prosenttia ennakoi kasvua liikevaihdossa, 62 prosenttia investoinneissa ja 43 prosenttia henkilöstössä tämän vuoden aikana.

Liikevaihtoa yritykset odottavat kasvattavan yli 250 miljoonaa euroa. Uusia investointeja tehdään 73 miljoonan euron edestä viidellä digitalisaation eri osa-alueella. Uusia osaajia edelläkävijäyritykset tarvitsevat vuoden 2016 aikana kyselyn perusteella noin 2 000. Näistä puolet tarvitaan IoT-alueelle.

’’Kasvuodotukset ovat digitalisaation edelläkävijäyrityksissä kiistatta kovat. Tämä osoittaa, että kun toimitaan etunojassa ja kehitetään toimintaa voimakkaasti, on mahdollisuus saavuttaa hyviä kasvulukuja. Tällä luodaan Suomeen myös uusia työpaikkoja’’, sanoo EK:n digiryhmän vetäjä, Elisan toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila.

Mattilan näkemystä tukee myös Palvelualan Paltan hiljattain julkaisema tutkimus, jonka mukaan palveluyritysten voimakkaimmista kasvajista lähes kaikki ovat digitalisaation hyödyntäjiä tai suunnannäyttäjiä.

Lisää tehtävää -mistä tekijät?

VTT:n ja Aalto-yliopiston aikaisemman arvion mukaan teollinen internet voi parhaimmillaan luoda 48 000 työpaikkaa vuoteen 2023 mennessä, jos Suomi pysyy kehityksen kärkijoukossa.  EK:n kyselyyn vastanneet yritykset peräänkuuluttavatkin toimia kasvun edelleen vauhdittamiseksi ja kärkijoukoissa pysymiseksi.

’’Osaamisesta on tulossa selvästi pullonkaula. On välttämätöntä saada lisää uusia digitaalisen liiketoiminnan osaajia ja uusia keinoja yritysten osaamisen uudistamiseen’’, toteaa EK:n johtaja Riikka Heikinheimo.

Julkisen sektorin digitalisoimisen vauhdittaminen nähtiin kyselyssä myös keskeisenä asiana, jolla edistettäisiin myös yritysten innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä. Panostuksia tutkimus- ja kehittämistoimintaan ja perusosaamiseen ei tule myöskään unohtaa.

’’Kyselyssä moni vastaaja vaati sääntelyn ajantasaistamista. Yhtenä konkreettisena toimena hallitus onkin käynnistänyt liikennekaari -uudistuksen, jossa liikennesektorilla poistetaan uudenlaisten digitalisaatiota hyödyntävien palvelujen kehittämisen esteitä’’, mainitsee EK:n asiantuntija Jari Konttinen.

EK:n kyselyssä pyydettiin digitalisaation edelläkävijäyrityksiä arvioimaan liikevaihdon, investointien ja henkilöstömäärän kehitystä viidellä osa-alueella: esineiden internet/teollinen internet, massadata, robotiikka, älykäs liikenne ja tietoturva.

Kaikki kyselyn alueet ovat Suomen hallituksen Digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristö -kärkihankkeen toimenpidealueita. Kyselyn otos oli 400 yritystä ja vastausprosentti oli 33 prosenttia. Toteutettu kysely oli osa yritysjohtajista koostuvan digiryhmän työtä.

LISÄÄ:  Digitalisaation edelläkävijät Suomessa, (LINKKI, esityskalvot, pdf)

Kuva: Tamperelainen ohjelmistotalo Intopalo on esimerkki suomalaisesta teollisen internetin toimijasta. Viimeksi he olivat mukana diesel-moottoreita valmistava Agco Powerin teollisen internetin ratkaisuissa (LINKKI)

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille -Lue ilmaiseksi verkossa!

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2016