Pohjoinen teollisuus keräsi 3500 kävijää

Talvivaaran lopettamispäätöksestä huolimatta Oulussa järjestetty Pohjoinen teollisuus esitteli laajalti keinoja kaivosteollisuuden kehittämiseen. Messuväkeä kiinnostivat uuden kaivostekniikan lisäksi teollinen internet ja 3D-tulostustekniikka.

Pohjoinen Teollisuus -tapahtuman toinen päivä keskittyi eilen  teollisen internetin, pohtimiseen. Reaaliaikainen tiedon analysointi, prosessointi ja yhdistäminen kehittyneellä teknologialla lisää tuottavuutta, tarkoituksenmukaisuutta, toimintavarmuutta, turvallisuutta ja tuo säästöjä.

’’Teollisen internetin yleistymistä edistää langattomien antureiden, tiedonsiirron sekä tehokkaan analytiikan nopea kehittyminen. Se on yksi eniten kehittyvistä uuden teknologian alueista, sanoi talotekniikkaa toimittavam Caverionin kehitysjohtaja Tuomo Härkönen.

Lähitulevaisuudessa IoT ja siihen liittyviä palveluita on Härkösen mukaansa saatavilla aiempaa helpommin ja edullisemmin, mikä nopeuttaa teollisen internetin yleistymistä entisestään. Härkösen mukaan Caverionilla teollista internetiä hyödynnetään teollisuuden palveluissa tuotantohäiriöiden ennustamiseen ja kunnossapitopalveluiden tehostamiseen.

Myös toinen uusi teknologiatrendi, 3D-tulostus oli tapahtumassa hyvin esillä. Kasvuvauhti on Aalto-yliopiston tutkimuspäällikkö Jukka Tuomen mukaan nopeaa, globaalisti alan liikevaihto on kasvanut noin 30 prosenttia viime vuonna.

Suomen Pikavalmistusyhdistyksen puheenjohtajakin toimiva Jukka Tuomikertoi alan mahdollisuuksista tapahtumassa ja vastasi messukävijöiden kysymyksiin. Tuomen mukaan 3D-tulostusta voidaan käyttää tuotekehityksessä, lopputuotteiden valmistuksessa, tuotantovälineissä kuin kunnossapidossakin.

Eilen päättynyt Pohjoinen Teollisuus -tapahtuma on nykyisin pohjoisen alueen ainoa  teollisuustapahtuma. Tänä vuonna tapahtuma keräsi yhteen 3 500 kävijää. Messuilla oli 370 näytteilleasettajaa.

Seuraavan kerran tapahtuma järjestetään Oulussa kahden vuoden päästä 23.-24.5.2018. Tapahtuman järjestää Expomark.

Lipponen: Suomi tiukemmin arktisen alueen hyödyntämiseen

Pohjoinen teollisuus -tapahtuman pääpuhujaksi kutsuttu Paavo Lipponen patisti Suomea ottamaan aktiivisesti johtoasemaa arktisen alueen kehittämisessä.

paavolipponenpohjoinenteollisuus’’Suomalaisille yrityksille on tarjolla valtavat mahdollisuudet, muun muassa jäteveden puhdistuksissa ja kivihiilen käytön vähentämisessä Pohjois-Venäjällä”, Paavo Lipponen totesi.

Myös Suomen tuleva kansainvälisen Arktisen neuvoston puheenjohtajuus on Lipposen mukaan hyödynnettävä. Arktisella alueella on suuri merkitys muun muassa tavaravirtojen ja luonnonvarojen osalta.

Pohjoinen Teollisuus -kongressissa puhunut WEC Finlandin (World Energy Council) toiminnanjohtaja Lauri Muranen muistutti, että energia-alan keskusteluissa puhutaan jatkuvasti siitä, miten energiaa tuotetaan tulevaisuudessa. Vähemmälle huomiolle on jäänyt kuinka energiaa tullaan käyttämään.

’’On aika pohtia minkälaisia vaatimuksia esimerkiksi kehittyvä teollisuus, robotisaatio ja asioiden internet asettavat energiajärjestelmälle’’, toteaa Lauri Muranen.

Pohjoisen Teollisuuden ajankohtainen Kaivosvastuuseminaari oli viimeistä paikkaa myöten täynnä.

Vihreän liiton puheenjohtaja Ville Niinistö muistutti, että kaivoshankkeet tulee alusta asti suunnitella niin, että pidetään huolta kestävästä kehityksestä ja kaikkia tahoja kuunnellaan. Tavoitteena on saada Suomesta kestävän kaivosteollisuuden edelläkävijä.

Kaivosvastuuseminaarin alustajat ja keskustelijat peräänkuuluttivat yritysten vastuullisen toiminnan lisäksi muun muassa kaivannaisteollisuuteen liittyvän koulutuksen, osaamisen ja tutkimuksen vahvistamista, lupaprosessien uudistusta sekä lupa- ja valvontavirastojen resurssien lisäämistä.

Kuvat: Expomark Oy

LUE – UUTTA – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille -Lue ilmaiseksi verkossa!

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2016