Tietokoneohjattua syväjäädytystä vuosikymmeniksi

Palvelinkeskusten lisäksi Suomeen rakennetaan muunlaisiakin palvelukeskuksia. Yksi erikoisimmista on Tampereelle toteutettu pakastuskeskus, jossa suomalaisten veri- ja kudosnäytteet voidaan syväjäädyttää jopa sukupolviksi.

Tampereen yliopiston lääke-, terveys- ja biotieteiden tutkimus-, opetus- ja laboratoriotoiminnot yhdistävä Arvo-rakennus Tampereen Kaupissa otetaan käyttöön kesän aikana. Nelisenkymmentä jättimäistä pakastinta ovat valmiita säilömään suomalaisten veri- ja kudosnäytteitä.

Tampereen Biopankin käyttöön tulevien uusien syväjääpakastinten jäähdytyksessä käytetään sähkön sijaan nestetyppeä. Perinteisistä elektronisista pakastimista nestetyppipakastimet erottuvat energiatehokkuudellaan ja käyttövarmuudellaan.  Ratkaisun toimittaa Oy AGA Ab.

Arvo-talon poikkeuksellinen kylmäsäilytys sisältää paljon muutakin kuin pelkän pakastimien asennuksen ja nestetypen toimittamisen. Olennainen osa kiinteistön älykästä järjestelmää on myös monipuolinen olosuhdemonitorointi: kaasujen on riitettävä ja lämpötilojen pysyttävä vakaina.

”Nämä syväjääpakastimet, jotka jäähtyvät -190-asteisiksi, säilyvät häiriönkin sattuessa riittävän kylminä pitkään, jopa kaksi viikkoa”, sanoo  Oy AGA Ab:n syväjääpakastuksen projektipäällikön Minna Matronen (kuvassa). Lisäksi tiloja monitoroidaan koko ajan

Myös Tampereen yliopiston Laboratoriopalveluiden johtaja, Petteri Malkavaara (kuvassa), korostaa Arvon pakastusjärjestelmän luotettavuutta.

Uusi Arvo-talo on rakentajien mukaan kansainväliselläkin mittapuulla poikkeuksellisen suuri hanke –  yli 67 miljoonan euron investointi tieteeseen ja opetukseen. Nestetyppijärjestelmä sekä pakastimet luovutetaan Tampereen yliopiston käyttöön heinäkuun alussa.

Kuva: Petteri Malkavaarasta ja Minna Matronesta syväjääpakastimien äärellä. Kuvaaja: Hanna Poropudas.

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkossa!