Tietoliikenneosaaja akatemiaprofessoriksi

Suomen Akatemia on valinnut Oulun yliopiston tietoliikennetekniikan professori Matti Latva-ahon akatemiaprofessoriksi viideksi vuodeksi. Latva-aho kuuluu maailman kärkitutkijoihin tietoliikennetekniikassa.

Akatemiaprofessoriksi valitaan tutkija, joka edistää tutkimusta oman tieteenalansa piirissä toimien täysipäiväisesti tutkimustyössä. Akatemiaprofessori toteuttaa omaa tutkimussuunnitelmaansa, johtaa tutkimusryhmänsä työtä ja antaa ohjausta nuorille tieteenharjoittajille. Tehtävään sisältyy myös oman alan opinnäytetöiden ohjausta ja tutkimustyöhön liittyvää opetusta.

”Latva-ahon valinta akatemiaprofessoriksi osoittaa hänen painavat ansionsa tutkimusalallaan. Oulun yliopistossa tehtävä tietoliikennetekniikan tutkimus on aivan maailman kärjessä ja vaikuttaa merkittävästi alan kehittymiseen tulevaisuudessa”, Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki sanoo.

Latva-aho Matti
Matti Latva-aho

Akatemiaprofessorina Matti Latva-aho tulee tutkimustyössään keskittymään suuritaajuuksisiin langattomiin tietoliikennejärjestelmiin ja 5G-teknologian kehittämiseen. Langattomien tietoliikenneverkkojen kapasiteettia rajoittaa pohjimmiltaan rajallisesti käytettävissä oleva taajuuskaista.

Matti Latva-aho on syntynyt Kuivaniemessä vuonna 1968. Hän on suorittanut tutkintonsa ja väitellyt tekniikan tohtoriksi Oulun yliopistossa 1998. Latva-aho on työskennellyt tietoliikenteen tutkimuksen parissa Oulun yliopistossa 1990-luvun alkuvuosista lähtien.

Tietoliikennetekniikan professoriksi hänet nimitettiin vuonna 2000. Vuosina 1998–2006 hän toimi alansa tutkimukseen keskittyvän Oulun yliopiston Centre for Wireless Communications -tutkimuskeskuksen johtajana. Nykyisin hän johtaa samassa keskuksessa toimivaa Radioteknologiat-tutkimusryhmää.

Oulun yliopistossa toimii tällä hetkellä akatemiaprofessorina myös Juha Kostamovaara, jonka tutkimusala on elektroniikka.

 

Aiemmat tunnustukset

  • Nokian Säätiön tunnustuspalkinto v. 2015
  • IEE Mountbatten Premium Award v. 2003
  • Electrical Engineering Foundation Finland Award v. 2000
  • Paras teknistieteellisten alojen väitöskirja v. 1998

Muut uudet akatemiaprofessorit

Matti Latva-Ahon lisäksi Suomen Akatemia valitsi seitsemän muutakin akatemiaprofessoria. Uudet akatemiaprofessorit ovat Eero Castrén (Helsingin yliopisto), Sara Heinämaa (Jyväskylän yliopisto), Markku Kulmala (Helsingin yliopisto), Craig Primmer (Turun yliopisto), Hannu Salmi (Turun yliopisto), Päivi Törmä (Aalto-yliopisto), ja Anu Wartiovaara (Helsingin yliopisto).

Uusien akatemiaprofessorien tutkimusalat ovat Latva-Ahon tietoliikenteen lisäksi neurotiede, filosofia, aerosoli- ja ympäristöfysiikka, ekologia ja evoluutiobiologia, historia, teoreettinen fysiikka ja kliininen lääketiede.

Akatemiaprofessuurin tavoitteena on antaa kansainvälisellä huipulla olevalle tieteenharjoittajalle mahdollisuus tehdä täysipäiväistä tieteellistä tutkimustyötä. Akatemiaprofessorin odotetaan edistävän alansa tutkimusta merkittävästi ja kehittävän luovaa tutkimusympäristöä.

Päivitetty 23.8.2016

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille -Lue ilmaiseksi verkossa

http://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2016?e=19307983/35580639