Aalto vei IoT-tekniikan 4G-verkkoon

Aalto-yliopiston tutkijat ovat toteuttanee kapeakaistaisen IoT-prototyypin LTE-NB-verkkoon.  Kyseessä on yksi ensimmäisistä GSM-kanavien uudelleenkäytön mahdollistavista NB-IoT-järjestelmän versioista.

Aalto-yliopiston tutkijat ovat toteutaneet NB-IoT-nimisen kapeakaistaisen esineiden internet -järjestelmän prototyypin. Kyseessä on LTE-verkon (Long Term Evolution) kapeakaistainen versio, jossa voidaan käyttää anturiyksiköitä joiden pitää kestää akkukäytöllä pitkiä aikoja.

LTE-verkon etuna moniin erikoisverkkoihin on se, että verkko on valmiiksi jo laajalti käytössä ja NB-IoT-laitteet voivat siirtää dataa operaattorin normaalin LTE-liikenteen sisällä.

Aalto-yliopiston tutkijoiden ohjelmistoradiopohjainen NB-IoT-järjestelmä on yksi ensimmäisistä GSM-kanavien uudelleenkäyttöön soveltuvista toteutuksista. Tässä toteutuksessa on kyse NB-IoT-järjestelmän GSM-kantoaaltotaajuusversion fyysisestä kerroksesta.

NB-IoT-järjestelmän toteuttamisessa käytetään Ubuntu Linux –käyttöjärjestelmää, joka hyödyntää ohjelmistoradiota (SDR). Aalto-yliopiston järjestelmätoteutus mahdollistaa mm. verkon virtualisoinnin.

’’Tämä avaa mahdollisuuksia uudenlaisille sovelluksille, joissa kolmannet osapuolet voivat hyödyntää NB-IoT-järjestelmää, esimerkiksi automaatioteollisuuden tuotteissa’’, sanoo tutkimushankkeen professori Riku Jäntti.

Otaniemen kampuksella pmn kokeiltu NB-IoT-järjestelmällä lämpötila-, kosteus- ja paineantureiden keräämän tiedon siirtymistä anturista tukiasemaan. NB-IoT voidaan ottaa käyttöön vapautuvilla GSM-kantoaaltotaajuuksilla,

LTE-taajuuksien suojakaistoilla tai käyttämällä osaa operaattorin LTE-taajuusalueesta. Aalto-yliopisto on kokeillut järjestelmää 630 MHz -kaistalla, mutta se voidaan helposti konfiguroida 900 MHz GSM -kaistalle.

NB-IoT-järjestelmää ollaan parhaillaan standardoimassa kolmannen sukupolven matkaviestinnän kehittämisen yhteistyöhankkeen (3GPP) puitteissa. Ensimmäiset määritykset viimeistellään kesällä 2016.

Tutkijat ovat kehittäneet järjestelmää yhtäaikaisesti 3GPP-standardoimisprosessin etenemisen kanssa. NB-IoT-järjestelmän toteutus tehtiin osittain Take-5-hankkeita rahoittavien Euroopan unionin EIT Digital HII-ACTIVE -ohjelman ja Tekesin tuella.

Kuvat: Aalto

LISÄÄ: Video demolaitteesta ja käytännöln kokeilusta (LINKKI, Youtube), Take-5-hanke (LINKKI) ja EIT Digital HILL Active (LINKKI).

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkossa!

http://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2016?e=19307983/35580639