Suomen vienti kompuroi edelleen

Suomen tavaraviennin arvo laski Tullin uusimpien tietojen mukaan huhtikuussa 11 prosenttia viime vuodesta. Teknologiateollisuuden vienti laski kaikilla rintamilla. Autojen viennin voi kuitenkin uskoa kasvavan uudestaan. Uudenkaupungin autotehdas kertoi eilen hakevansa lisää väkeä Mercedes-Benzin autojen valmistukseen

Koko viennin arvo huhtikuussa oli 4,3 miljardia euroa.  Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti heikkeni kokonaisuudessaan 12 prosenttia huhtikuussa.  Teollisuuskoneiden ja –laitteiden vienti laski 12 prosenttia. Näistä tavaroista voimakoneiden ja moottoreiden vienti väheni 27 prosenttia ja teollisuuden yleiskoneiden vienti 18 prosenttia, mutta teollisuuden erikoiskoneiden vienti nousi prosentin.

Erikoiskoneiden viennin veti hentoon kasvuun traktoreiden, metsänhoitokoneiden ja paperikoneiden viennin vire. Maansiirtokoneiden vienti sen sijaan laski.  Sähkökoneiden ja -laitteiden vienti väheni 14 prosenttia ja kuljetusvälineiden vienti 11 prosenttia.

ValmetAutomotivewwwlaaja
Valmet Automotive, Uusikaupunki.

Henkilöautojen vienti laski jyrkästi, joten Uudenkaupungin autotehtaan laajennustoimet ja uusien rakentajien rekrytointi ja ensi vuonna alkava Mercedes-Benzin GLC-katumaasturimallin valmistus tuovat uutta toivoa kasvusta. Huhtikuussa kuorma- ja pakettiautojen vienti vahvistui viime vuodesta.

Viime vuoden toisella puoliskolla alkanut kuukausittainen metalliteollisuuden tuotteiden viennin vaisuus jatkui huhtikuussa. Tavararyhmän vienti madaltui 18 prosenttia.  Teräksen ja raudan vienti pieneni 22 prosenttia ja värimetallien vienti kymmenen prosenttia.

Metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvo pieneni 21 prosenttia viime vuodesta. Muista arvoltaan merkittävistä Öljyjalosteiden viennin arvo kääntyi huhtikuussa kasvuun pitkän lasku-uran jälkeen. Volyymin prosenttimääräistä kasvua selittää vertailukuussa vuosi sitten alkanut öljynjalostusteollisuuden huoltokatko.

Tuonti vahvistui huhtikuussa neljä prosenttia ja oli arvoltaan 4,5 miljardia euroa. Tuonnin volyymi kasvoi 10,9 prosenttia, mutta tuontihinnat laskivat 3,5 prosenttia.  Kokonaisvolyymin nousu johtui erityisesti raakaöljyn tuontimäärien kasvusta.

Kauppatase oli huhtikuussa 231 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-huhtikuussa kauppataseen alijäämää kertyi hieman yli 1,1 miljardia euroa. Viime vuoden huhtikuussa kauppatase oli 472 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja tammi-huhtikuun vaje oli tuolloin 306 miljoonaa euroa.

Kuljetusvälineiden, raakaöljyn, elintarvikkeiden ja metallien tuonti lisääntyi huhtikuussa, mutta teollisuuden koneiden ja kemianteollisuuden tuotteiden tuonti aleni. Ranskasta huhtikuussa tuotu lentokone selittää suurelta osin kokonaistuonnin arvon kasvun viime vuoden huhtikuusta.

LISÄÄ: Huhtikuun 2016 vienti ja tuonti (LINKKI, pdf, 339 Kt)

Vuosi 2015: Suurten asema heikkeni viennissä ja tuonnissa

Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan kymmenen suurimman yrityksen osuus viennin kokonaisarvosta vuonna 2015 oli 31 prosenttia ja tuonnin 22 prosenttia.

Vuonna 2014 vastaavat luvut olivat 33 prosenttia ja 27 prosenttia. Tästä huolimatta puolet viennin arvosta muodostuu edelleen ainoastaan reilun kolmenkymmenen suurimman vientiyrityksen viennistä.

Tärkeimmistä viennin tuoteryhmistä kemianteollisuuden ja sähkölaitteiden keskittyminen supistui. Viiden suurimman yrityksen osuus kemianteollisuuden tuotteiden viennistä laski 46 prosenttiin edellisvuoden 57 prosentista ja sähkölaitteiden 43 prosenttiin edellisvuoden 47 prosentista.

Muista tuoteryhmistä kulkuneuvojen, koneiden, metsäteollisuuden tuotteiden ja metallien viennin keskittyminen nousi edellisvuoteen verrattuna. Tuonnin osalta keskittyneintä oli kulkuneuvojen tuonti.

LISÄÄ: Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2015 (LINKKI, pdf, 163 Kt)

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkossa!

http://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2016?e=19307983/35580639