Älyradion hallintaan uusia ratkaisuja

Radioresurssit ovat rajallisia ja ongelmaksi alkaa tulla se, ettei taajuuksia ole enää jäljellä uusille sovelluksille. Tulevaisuudessa tarvitaan kognitiivista radiotekniikkaa, jonka hallintaa ja suorituskykyä kehitetään Oulun yliopistossa.

Kognitiivinen radio nuuskii taajuuksia ja etsii kullakin hetkellä vapaita taajuuksia (spektriaukkoja) toimiakseen. Kehitettävää silti riittää verkkojen ja suorituskyvyn hallinnassa. Oulun yliopistossa aiheesta väittelee Master of Science Isameldin Suliman ensi viikon tiistaina.

Väitöskirjan otsikko on Performance analysis of cognitive radio networks and radio resource allocation (Kognitiivisten radioverkkojen ja resurssiallokaation suorituskykyanalyysi). CWC-laboratorion työssä on kehitetty jatkuva-aikaiseen Markov-ketjuun perustuva analyyttinen malli, joka ottaa huomioon kaikki olennaiset asiat.

Väitöskirjatyössä tutkittiin myös uutta ideaa siihen, miten hoitaa se kun useat radiot haluavat käyttää samaa kanavaa. Tähän ehdotetaan niin herkkää taajuuksien nuuskimista, että samaan aikaan tapahtuvat lähetykset (haitalliset törmäykset) voidaan minimoida.

Nykyään laitteiden välinen viestintä ilman, että tarvitaan tukiasemia väliin, on suosittu aihe. Työssä tutkittiin myös laitteiden välistä suoraa viestintää paikallisen jakauman kanssa, jossa käyttäjillä on tapana kasaantua solun sisällä esimerkiksi rakennuksiin.

LISÄÄ: väitöskirja (LINKKI, pdf)

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkossa!