Mikromuovit tutkimuksen kohteeksi

Muovista irtoavat mikroskooppisen pienet muovihiukkaset eli mikromuovit ovat alkaneet kiinnostaa tutkijoita viime aikoina. Niihin liittyy edelleen paljon kysymyksiä, mutta vastauksia on Itä-Suomen yliopiston tutkijan mukaan tarjolla vain vähän.
Muovit ja niiden käyttö yleistyivät toisen maailmansodan jälkeen. Materiaalina muovi on edelleen  melko nuori ja mikromuovien tutkimusta on tehty vasta vähän aikaa.”Tutkittua tietoa mikromuoveista ja niiden vaikutuksista on vielä hyvin niukasti, sanoo mikromuovien kemiallisiin ominaisuuksiin keskittyvä tutkija Samuel Hartikainen Itä-Suomen yliopistosta.Valtamerien muoviroskapyörteistä ja mikromuoveista on uutisoitu paljon. Mikromuovipitoisuudet saattavat kuitenkin olla korkeampia järvissä ja muissa vesistöissä, joissa veden virtaus ja vaihtuvuus ovat valtameriä vähäisempää.

– Mikromuoveja on käytännössä kaikissa vesistöissä, vaikka aivan syrjäisimpiä vesistöjä ei tietysti ole tutkittu. Voidaan kuitenkin olettaa, että niihinkin mikromuoveja on kulkeutunut ilman mukana, kertoo tutkimuspäällikkö Arto Koistinen , joka myös tutkii mikromuovien kemiaa.

Mikroskooppisen pieniä muovinpalasia on löytynyt myös kalojen ja muiden merenelävien ruoansulatuskanavista. Mikromuovit eivät lähtökohtaisesti ole myrkyllisiä, mutta muovien tiedetään imevän itseensä esimerkiksi hormonihäiritsijöitä ja raskasmetalleja.

Tärkeää hänen mukaansa olisitunnistaa mikromuovien päästölähteet, kerätä ja analysoida näytteitä ympäristöstä, monitoroida mikromuovien kulkeutumista ympäristössä ja harmonisoida mikromuovien tutkimukseen liittyviä standardimenetelmiä maailmanlaajuisesti.

”Muovien kemian ja ihmiskehon välinen rajapinta on hyvin mielenkiintoinen myös lääketieteessä käytettävien muovien näkökulmasta, sillä esimerkiksi keinonivelissä käytettävästä muovista saattaa ajan ja kulutuksen myötä irrota mikromuovia, joka jää elimistöön, Koistinen kertoo.

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkossa!

http://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2016?e=19307983/35580639