Varmistusratkaisu virtuaaliverkkoihin

Fujitsu tuo markkinoille Eternus CS200 S3 -varmistusratkaisun, joka on suunniteltu hyperkonvergoituihin verkkoihin. Laitteisto pystyy valmistajan mukaan minimoimaan liiketoiminnan riskejä, kuten kadonneita varmuuskopioita, epäonnistuneita palautuksia onnettomuuksien jälkeen ja tärkeän datan korruptoitumisia.

Fujitsun Eternus CS200e S3 suojaa dataa monimutkaisissa ja -tasoisissa fyysisissä ja virtuaalisissa palvelinympäristöissä. Se hoitaa varmuuskopiot, arkistoinnin sekä tietojen palautuksen rajattomalle määrälle palvelimia perinteisissä ja virtuaalisissa ja pilvidatakeskuksissa.

Tallennuslaitteisto tuo Fujitsun mukaan luotettavan varmuuskopioinnin ja palauttamisen jokaisen virtuaalikoneen koko elinkaareen, jopa hyperkonvergoiduissa järjestelmissä. Näin liiketoiminnan kannalta tärkein data on suojattu jatkuvasti ja liiketoiminnan jatkuvuus voidaan turvata.

Ratkaisulla voidaan automatisoida toistuvat ja monimutkaiset tehtävät ja keventää näin liiketoiminnan jatkuvuuteen ja onnettomuustilanteesta toipumiseen liittyviä prosesseja. Ympäristöstä voidaan ottaa snapshot-tilannekuvia jatkuvasti, mikä mahdollistaa erittäin nopeat palautukset, miltei välittömästi.

Määritettyyn toimintapolitiikkaan perustuvan lähestymistavan ansiosta kaikki virtuaalikoneet voidaan suojata ja samanaikaisesti optimoida järjestelmän resurssien käyttöä.

Eternus CS200c S3 on esikonfiguroitu ja muokattavissa asiakkaan järjestelmään sopivaksi. Sen saa käyttöön vain tunneissa, kun aiemmin vastaavien ratkaisujen käyttöönotto on vienyt päiviä.

Laitteessa käytetään Commvaultin ohjelmistoa. Ratkaisu tukee kaikkia tärkeimpiä virtualisointiteknologioita, kuten Microsoftin Hyper-V:tä ja VMwaren vSphereä sekä Commvaultin datan hallintaa yksinkertaistavia kehittyneitä datanhallintaominaisuuksia.

LISÄÄ: Fujitsu Finland (LINKKI)

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkossa!

http://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2016?e=19307983/35580639