Laivavienti nosti kesäkuuta

Suomen tavaraviennin arvo oli kesäkuussa Tullin ennakkotilaston mukaan hieman yli 4,9 miljardia euroa, mikä oli viisi prosenttia enemmän kuin viime vuoden kesäkuussa. Tavaraviennin arvon kasvu johtui laivatoimituksesta Saksaan, sillä ilman alustoimitusta kokonaisvienti olisi laskenut viisi prosenttia.

Kesäkuun tavaraviennin arvon kasvu johtui 480 miljoonan euron arvoisesta laivatoimituksesta Saksaan. Öljyjalosteiden viennin arvo suureni merkittävästi kesäkuussa, ja loivempaa nousua tilastoitiin sahatavaran kohdalle.

Muiden tärkeimpien tavararyhmien, eli koneiden ja laitteiden, kemiallisen metsäteollisuuden tuotteiden, metallien ja kemianteollisuuden tuotteiden vienti heikkeni kesäkuussa.

Tuonti nousi kesäkuussa kaksi prosenttia ja oli arvoltaan 4,6 miljardia euroa. Yhteenlaskettu tuonti vuoden ensimmäisellä puoliskolla laski prosentin verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Tuonnissa öljyn tuonnin arvo jatkoi huhtikuussa alkanutta kasvuaan vuodentakaisesta. Koneiden ja laitteiden tuonti niin ikään vahvistui kesäkuussa. Kokonaistuonnin kasvua tuki Ranskasta kesäkuussa tuotu lentokone. Laskussa kesäkuussa oli kemianteollisuuden tuotteiden, raudan ja teräksen sekä malmien ja rikasteiden tuonti.

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkossa!

http://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2016?e=19307983/35580639