Robotit tulevat hoitoalalle

Uuden sukupolven palvelurobotit ja tekoälyyn perustuvat ohjelmistot eivät ole enää tieteistarinaa. Esimerkiksi robotiikkaa hyödyntämällä voitaisiin Elinkeinoelämän valtuuskunnan raportin mukaan, teettää viidennes sairaaloissa ja vanhustenhoitolaitoksissa työskentelevien töistä.

Elinkeinoelämän valtuuskunnan uusi raportti ’’Robotit töihin’’ kertoo, mitä tapahtuu työpaikoilla, kun robottien ja ihmisten työpanokset yhdistetään.

Hoivatyössä niin kuin muissakin töissä roboteilla voidaan korvata samanlaisina toistuvia rutiineja sekä sellaisia töitä, jotka ovat ihmiselle raskaita tai vaarallisia. Esimerkiksi hoivatyössä robotiikka soveltuu potilaiden ja tarvikkeiden kuljettamiseen sekä lääkkeiden annosteluun ja jakeluun.

Robotit ja tekoäly muuttavat myös asiantuntijoiden, esimiesten ja johtajien töitä sekä lopulta organisaatioita. Organisaatiot jatkavat kehittymistään kohti perhemäisiä ja elävän organismin kaltaisia malleja. Työntekijöiden autonomia ja itseohjautuvuus kasvavat.

Vaikka robotit olisivat kaikessa ihmisiä parempia, ei ihmisen työpanos käy tarpeettomaksi. Teknologinen kehitys synnyttää ihmisille myös täysin uusia työnkuvia ja ammatteja. Esimerkiksi sairaaloissa ihmisen työpanos kannattaa kohdistaa siihen, missä kone ei voi ihmistä korvata: inhimilliseen hoivaan.

Uusi työnjako voi voimistaa työmarkkinoiden polarisoitumista ja tuloeroja. Jotta muutos sujuisi kivuttomasti, kannattaa sosiaaliturvaa ja verotusta korjata niin, että ne kannustavat työn tekemiseen.

LISÄÄ: EVA Raportti Robotit töihin: Koneet tulivat – mitä tapahtuu työpaikoilla? sisältää neljä artikkelia, jotka ovat kirjoittaneet liikkeenjohdon konsultti Cristina Andersson, dosentti Mari Kangasniemi, tutkimuspäällikkö Antti Kauhanen (Etla), innovaatiojohtaja Taneli Tikka (Tieto), tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto (EVA), tutkijatohtori Lauri Tähtinen sekä startup-yrittäjä Antti Törmänen. (LINKKI, pdf)

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkossa!

http://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2016?e=19307983/35580639