Näitä Suomi aikoo tutkia IBM:n Watson-tekniikoilla

Tekesin ja IBM:n yhteistyösopimus uusien innovaatio- ja osaamiskeskusten perustamisesta Suomeen tuo aivan uudenlaisia mahdollisuuksia. Suomen osaamiskeskuksissa tullaan hyödyntämään Watson Health Cloud -palvelualustaa, joka tarjoaa perustan kognitiivisille terveysratkaisuille

Kognitiivisen Watson Health Cloud -palvelualustan avulla voidaan saada aiempaa yksilöllisempi näkemys ja kokonaiskuva ihmisen terveydentilasta ja niihin vaikuttavista eri tekijöistä. Tutkimustyö luvataan tehdä  Suomen tiedonsäilytyskäytäntöjen ja -asetusten mukaisesti.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) suunnittelee yhteistyötä Watson Health -yksikön kanssa ja käyttävänsä IBM:n kognitiivisia teknologioita tunnistaakseen ennalta keskosia uhkaavat vakavat bakteerien aiheuttamat tulehdukset ja vauhdittaakseen kuvantamisen hyödyntämistä aivoverenvuotopotilaiden hoidossa.

Lisäksi HUS tutkii mahdollisuuksia, kuinka Watson Health ja kognitiivinen tietojenkäsittely voisivat auttaa lääkäreitä tarjoamaan entistä personoidumpaa syöpähoitoa.

”IBM:n keinoälyn käyttäminen saattaa avata meille aivan uusia ovia kehitettäessä uusia hoitomenetelmiä. Watsonin kognitiivisia kyvykkyyksiä hyödyntämällä voidaan saada aikaan vielä maailmanlaajuisesti merkittäviä tutkimustuloksia”, sanoo HUS:n johtava ylilääkäri Markku Mäkijärvi.

Muutkin suomalaiset lääketieteen ammattilaiset ja tutkijat tulevat tekemään yhteistyötä IBM:n Watson Health -yksikön data-analyytikoiden, insinöörien, tutkijoiden ja suunnittelijoiden kanssa. Esimerkiksi Jyväskylän yliopisto aikoo hyödyntää terveyssovellusten kehittämiseksi Watson Health Cloud -alustalla.

”Jyväskylän yliopisto ja IBM ovat jo aiemmin solmineet kumppanuuden kognitiivisen tietojenkäsittelyn tuntemuksen ja osaamisen edistämiseksi Suomessa. Yhteistyö on ollut hyvin tuloksellista”, kehuu Jyväskylän yliopiston rehtori Matti Manninen.

Keski-Suomessa on käynnistymässä useiden terveyden- ja hyvinvointialan toimijoiden ja yliopiston voimin IBM:n osaamista hyödyntävä hanke.  ”Keski-Suomessa on useita terveydenhuoltoalan kompetenssikeskuksia, jotka voisivat hyötyä käyttöönotettavista IBM:n kognitiivisen tietojenkäsitelyn ratkaisuista. Näemme tämän erinomaisena mahdollisuutena edistää yhteistä hyvää niin paikallisesti kuin maan laajuisesti”, kertoo Keski-Suomen maakuntajohtaja Tapani Mattila.

Suomalaiset terveys- ja hyvinvointialan yritykset ovat myös ottamassa IBM Watsonia käyttöönsä. Esimerkiksi helsinkiläinen Noona Healthcare näkee tekoälyn hyödyntämisen mahdollisuudet syöpäoireiden varhaisessa havainnoinnissa.

Kuva: Tekes ja IBM sopivat uusien keskusten lisäksi Watson-ratkaisujen hyödyntämisestä terveydenhoidon ratkaisuihin. Kuvassa vasemmalta IBM:stä Maarit Palo ja Tuomo Haukkovaara sekä Tekesistä Pekka Soini ja Mika Lautanala. Kuva: Tekes.
Kuva: Tekes ja IBM sopivat uusien keskusten lisäksi Watson-ratkaisujen hyödyntämisestä terveydenhoidon ratkaisuihin. Vasemmalta IBM:stä Maarit Palo ja Tuomo Haukkovaara sekä Tekesistä Pekka Soini ja Mika Lautanala. Kuva: Tekes.

IBM:ää kiinnosti Suomen visio terveydenhuoltojärjestelmänsä uudistamisesta, teknologiatietoisuus, mobiiliosaaminen ja sosiaalinen ympäristö. ’’Tämän vuoksi Suomi valittiin kohdemaaksi, jossa tullaan hyödyntämään erilaisia Watson Health -teknologioita”, sanoo IBM Watson Health -liiketoimintayksikön toimitusjohtaja Deborah DiSanzo.

”Tekesin ja IBM:n kumppanuus sekä ekosysteemiin kuuluvien toimijoiden yhteistyö nostaa Suomen maailmanlaajuisesti digitaalisen ja kognitiivisen terveydenhuollon kehityksen kärkeen”, sanoo Oy IBM Finland Ab:n toimitusjohtaja Tuomo Haukkovaara. Yhteistyön tavoitteenaon luoda uusia työpaikkoja, kehittää maailmanlaajuisesti myytäviä ratkaisuja ja kasvattaa Suomeen kohdistuvia sijoituksia.”

IBM-yhteistyön ohella Tekes harkitsee tekoälyn hyödyntämistä laajemmin pilotoivia toimia erillisellä ohjelmalla. Näin seurantavaikutukset tutkijoiden ja kehittäjien työllisyydelle voivat olla 150 uutta työpaikkaa suuremmat.

TAUSTAA: IBM Watson Health

Watson on ensimmäinen kaupallinen kognitiivinen järjestelmä. Pilvipalveluna tarjottava järjestelmä analysoi suuria määriä dataa ja käsittelee saatua informaatiota tehden siihen perustuvia päätelmiä.

Watson ymmärtää monimutkaisia puhekielellä esitettyjä kysymyksiä ja esittää tietoon pohjautuvia vastauksia. Se myös oppii jatkuvasti erilaisista vuorovaikutustilanteista ja kartuttaa omia tietovarantojaan.

Huhtikuussa 2015 IBM perusti IBM Watson Health -liiketoimintayksikön ja julkisti Watson Health Cloud -alustan. Liiketoimintayksikkö auttaa terveydenhoitoalan ammattilaisia uusien lääketieteellisten innovaatioiden kehittämisessä ja saamaan tarkempia tuloksia päivittäin tuotetusta terveyteen ja hyvinvointiin liittyvän datasta.

Watson Health Cloud -alustan avulla tieto on jaettavissa ja yhdisteltävissä eri terveydenhuollon tietolähteiden kanssa.

LISÄÄ: IBM tuo Watson-tutkimuksen Suomeen (LINKKI, uutinen 14.9.2016) IBM Watson (LINKKI) ja IBM Watson Health -yksikkö (LINKKI)

 

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkossa!

http://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2016?e=19307983/35580639