Nokia testaamaan yhteistyössä liikenteen datapilviä

Paikalliset datapilvet voivat parantamaan liikenneturvallisuutta. Nokia lähtee yhteistyössä Boschin ja ja Deutsche Telekomin kanssa testaamaan liikenteen pilviratkaisuja. Nokia uskoo tekevän verkottuneista autoista todellisuutta 5G-tekniikan myötä.

Paikalliset pilvipalvelimien uskotaan, auttavan aikakriittisen tiedon välitystä potentiaalisissa onnettomuustilanteissa Verkottumisen avulla voidaan vähentää onnettomuuksia merkittävästi, sillä toiminnot pystyvät tarjoamaan sellaistakin tietoa, joka on kuljettajan näkökentän ulkopuolella.

Bosch kehittää yhdessä Nokian ja Deutsche Telekomin kanssa paikallisia pilvipalveluja autoteollisuudelle. Samalla työstetään ratkaisuja, jotka liittäisivät autot kokonaisvaltaisesti mobiiliverkon kautta Bosch IoT Cloud -pilvipalveluun.

Yhtiöiden käyttämä Mobile Edge Computing (MEC) -teknologia hyödyntää paikallista pilvipalvelinta aikakriittisen tiedon keräämiseen, prosessointiin ja kuljettajille edelleen välittämiseen. Toisin kuin useimmat pilviratkaisut, paikalliset pilvet sijaitsevat tukiasemilla teiden varsilla.

”Me Nokialla uskomme, että verkottuneilla autoilla ja automatisoidulla ajamisella on keskeinen rooli verkottuneessa yhteiskunnassa’’ sanoo Nokian Head of IoT Connectivity Adolfo Masini. ’’Teemme verkottuneista autoista todellisuutta ja parannamme liikenneturvallisuutta Mobile Edge Computing -teknologian avulla’’, Masini sanoo.

Yritykset kehittävät mobiiliteknologiaa ja vastaavia verkottuneen ajamisen toimintoja osana 5G-verkon käyttöönottoa, erityisenä tavoitteenaan mahdollistaa automatisoidumpi ajaminen vuoteen 2020 mennessä.

Tätä varten ajoneuvojen on pystyttävä viestimään sekä palvelimen kautta, että suoraan toisten ajoneuvojen kanssa. Käytössä on tilanteesta riippuen joko keskitetty pilvipalvelin tai paikallinen pilvipalvelin.

Projektiryhmä testasi elokuussa 2016 Boschin koeradalla Boxbergissa kuljettajaa avustavia toimintoja kuten risteysavustajaa ja elektronista jarruvaloa ja sitä, miten ne toimivat paikallisessa pilvipalvelussa keskitettyyn pilveen verrattuna.

Yhteistyöprojektissa Boschin vastuulla ovat kuljettajaa avustavat toiminnot, niiden käyttöönotto ajoneuvoissa ja palvelinympäristössä sekä paikalliset ja keskuspilvipalvelut. Lisäksi Bosch huolehtii ajoneuvojen välisen viestinnän tietosuoja- ja turvallisuuskysymyksistä, kuten siitä, ettei yksittäisten ajoneuvojen liikkeitä voida seurata.

Deutsche Telekomin vastuulla ovat matkapuhelinmastot, mobiiliverkko ja tukiasemat. Nokia toimittaa paikallisverkkoihin tarvittavat MEC-ohjelmistot ja laitteistot, jotka mahdollistavat alhaisen viiveen autojen ja pilven välisessä viestinnässä.

Nokia tarjoaa myös projektiin asiantuntemuksensa niin Boschin toimintojen integroimiseen paikalliseen pilveen kuin testeihin.

Näin toimii liikenteen datapilvi

Jotta risteysavustaja toimisi, ajoneuvojen tulee säännöllisesti lähettää palvelimelle tieto sijainnistaan ja liikkeistään. Tietoja verrataan lähellä olevien ajoneuvojen tietoihin, ja niitä tarkastellaan väistämissääntöjen valossa.

Erityisesti risteysalueilla rakennukset, aidat tai rekat voivat olla kuljettajan näkyvyyden esteenä. Jos kuljettaja ajaa huolimattomasti, kolarin välttäminen voi olla kiinni muutamista millisekunneista.

Verkottumisen avulla voidaan vähentää onnettomuuksia merkittävästi, sillä toiminnot pystyvät tarjoamaan sellaistakin tietoa, joka on kuljettajan näkökentän ulkopuolella. Onnettomuuden uhatessa se ajoneuvo, jolla ei ole etuajo-oikeutta, saa varoitusviestin.

Erityisesti kaupunkien ulkopuolella, joissa ajoneuvot liikkuvat suurilla nopeuksilla, on selvää etua siitä, jos data käsitellään paikallisessa pilvessä. Paikallisessa pilvessä tieto kulkee vähintään kolme kertaa nopeammin verrattuna viestintään keskitetyn pilvipalvelimen kanssa.

Ajoneuvojen välisessä viestinnässä vaihtelut jäävät paljon pienemmiksi, kun kyse on alle 20 millisekunnin viiveestä. Joissain tilanteissa ero voi olla merkitsevä, jotta tieto tavoittaa auton ajoissa ja kuljettaja tai turvatoiminto voi reagoida riittävän nopeasti.

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa. (LINKKI)

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkossa!

http://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2016?e=19307983/35580639