Tasapainoskoottereissa sähköturvaongelmia

Turvatekniikan keskus testautti äsken SGS-Fimkossa neljä Suomessa myynnissä ollutta tasapainoskootteria. Niistä yksikään ei täyttänyt niille asetettuja sähköturvallisuusvaatimuksia.

Kaikissa testatuissa tasapainoskoottereissa ja niiden latauslaitteissa todettiin turvallisuuspuutteita, jotka voivat aiheuttaa sähköiskun ja tulipalon vaaraa.  Tasapainoskootterit testattiin standardin EN 60335-1:2012 + A12:2014 mukaan. Tukesin teettämissä testeissä ei arvioitu tuotteita muuten kuin sähköturvallisuuden osalta.

Tukes on ollut yhteydessä testattujen tasapainoskootterien maahantuojiin ja edellyttänyt maahantuojia ryhtymään toimenpiteisiin. Tukesin valvontaan kuuluvat tasapainoskootterit, joissa on enintään yhden kilowatin tehoinen sähkömoottori ja joiden suurin rakenteellinen nopeus on enintään 15 kilometriä tunnissa.

Tätä tehokkaammat laitteet kuuluvat ajoneuvolainsäädännön piiriin, jota valvoo Suomessa Trafi. Tasapainoskoottereiden tulee täyttää koneiden turvallisuudesta annetun valtionneuvoston asetuksen (400/2008, ns. koneasetus) vaatimukset.

Turvallisuuden lisäksi toiminnanharjoittajien on varmistettava, että koneissa on mm. CE-merkintä sekä suomen- ja ruotsinkieliset käyttöohjeet. Käyttöohjeiden liitteenä tulee olla EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus.

Kuva: Tukes